Universiteit Leiden

nl en

'Duizenden werknemers lopen transitievergoeding mis'

De Eindhovenaar Leon Koppelmans (61) zit thuis met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Nog elke maand krijgt hij een loonstrook van zijn werkgever VDL, die hem in een slapend dienstverband houdt. Als het bedrijf zijn dienstverband beëindigt, moet het een transitievergoeding betalen van enkele tienduizenden euro's. Koppelmans is niet de enige die in zo'n situatie zit, menen experts.

Stefan Sagel

Advocaat en hoogleraar Arbeidsrecht Stefan Sagel zegt dat naar schatting zeker duizenden mensen op deze manier hun transitievergoeding mislopen. Dat komt vooral doordat lang niet alle gedupeerden een vakbondslidmaatschap of rechtsbijstandverzekering hebben.

De constructie van de werkgevers is niet in strijd met de wet, zegt Sagel. 'Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht om de arbeidsovereenkomst op te zeggen na twee jaar ziekte.' Er zijn immers werknemers die na twee jaar wel weer terugkeren. Ook rechters hebben deze werkwijze tot nu toe geaccepteerd. 'Zij oordelen dat een werkgever hiermee niet 'ernstig verwijtbaar' handelt.'

Uitstralingseffect

Toch is het niet ondenkbaar dat een rechter binnenkort zo'n slapend dienstverband wél veroordeelt. 'Het is goed verdedigbaar dat een werkgever zich nu onredelijk opstelt als hij een arbeidsovereenkomst niet wil beëindigen onder betaling van de transitievergoeding. Juist omdat die gecompenseerd wordt.'

In januari was er voor het eerst een rechter bij een medisch scheidsgerecht die vond dat een werknemer ontslagen moest worden zodat die zijn vergoeding zou krijgen. Het zou goed kunnen dat dit oordeel een 'uitstralingseffect' heeft op de reguliere rechtspraak, zegt Sagel. 'De rechter die deze zaak behandelde, is ook rechter bij een rechtbank.'

Sagel hoopt daarom dat de Hoge Raad binnenkort richting zal geven, in een proefproces dat Achmea begint tegen een weigerachtige werkgever. ‘Eigenlijk is de vraag: Ben je als goed werkgever verplicht om akkoord te gaan, wanneer een werknemer na twee jaar ziekte zelf voorstelt om in onderling overleg uit elkaar te gaan, onder betaling van de transitievergoeding? Sagel denkt dat daar veel voor te zeggen is, juist omdat de werkgever die transitievergoeding vervolgens gewoon vergoed krijgt. Welk redelijk belang heb je dan om te weigeren, zeker als de werknemer een evident belang heeft om die vergoeding te ontvangen?’

NRC.next

De monitor.KRO-NCRV

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.