Universiteit Leiden

nl en

Marike Knoef benoemd in prestigieuze Commissie Parameters

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Marike Knoef benoemd in de Commissie Parameters, onder voorzitterschap van oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Marike Knoef

De commissie adviseert de minister over een aantal parameters die van belang zijn bij de waardering van pensioenverplichtingen met een lange termijn. Het advies kan van grote invloed zijn op premies en dekkingsgraden. 

De commissie heeft tot taak een oordeel te geven over de volgende parameters:

 • het minimale percentage van het gemiddelde loon- of prijsindexcijfer;
 • het maximaal te hanteren gemiddelde rendement op vastrentende waarden;
 • de maximaal te hanteren risicopremies op o.a. aandelen en onroerend goed;
 • en een uniforme set met economische scenario’s.

De parameters worden iedere vijf jaar getoetst, rekening houdend met financieel-economische ontwikkelingen in het verleden en realistische inzichten ten aanzien van toekomstige financieel-economische verwachtingen. Tevens wordt het oordeel van de commissie gevraagd over de technische uitwerking van de grondslagen voor de waardering van pensioenverplichtingen met een lange termijn.

De beoogde opleveringsdatum voor het advies is 1 mei 2019.

De voltallige commissie bestaat uit:

 • Voorzitter: Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem (ex-minister van Financiën en oud-voorzitter Eurogroep;
 • Prof. dr. C. (Casper) van Ewijk (Tilburg University)
 • Dr. A. (Albert) van der Horst (CPB, plv kroonlid SER)
 • Prof. dr. M.G. (Marike) Knoef (Universiteit Leiden)
 • Prof. dr. O.W. (Onno) Steenbeek (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Prof. dr. A.M.B. (Anja) De Waegenaere (Tilburg University)
 • Prof. dr. B.J.M. (Bas) Werker (Tilburg University)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.