Universiteit Leiden

nl en

Mark Klaassen blogt op EULawAnalysis over gezinshereniging

Mark Klaassen heeft een blog gepubliceerd op EULawAnalysis over de uitspraak van het Hof van Justitie van 7 november 2018 in K. & B.

De uitspraak gaat over de vraag of een aanvraag om gezinshereniging door een referent die statushouder is mag worden afgewezen omdat deze is ingediend buiten de daarvoor geldende termijn van drie maanden. Het Hof van Justitie komt tot de slotsom dat dit kan, mits de uitoefening van het recht op gezinshereniging niet onmogelijk of uiterst moeilijk wordt gemaakt.

Klaassen concludeert dat dit betekent dat de procedurele en substantieve toelatingsvoorwaarden bij aanvragen om gezinshereniging die buiten de nareistermijn van drie maanden zijn ingediend soepel moeten worden toegepast. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.