Universiteit Leiden

nl en

VVD-amendement pakt nadelig uit voor kleine spelers als starters en mkb

Op 17 april 2018 is het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen door de Tweede Kamer. Een amendement van VVD-Kamerlid Hayke Veldman dreigt echter nadelig uit te pakken voor kleine partijen, zo stelt Charlotte Vrendenbarg in het Financieele Dagblad.

De bedoeling van het wetsvoorstel is dat vooral start-ups, het midden- en kleinbedrijf en de dienstensector profiteren van de ruimere bescherming van bedrijfsgeheimen. Met het voorstel zou een redelijke en evenredige proceskostenveroordeling moeten gelden in procedures over bedrijfsgeheimen.

In de praktijk komt dit echter op het volgende neer: de mogelijkheid van een volledige vergoeding laat zich vertalen in een risico van een volledige veroordeling in de kosten van de winnaar. Grote bedrijven zullen zich hierdoor niet laten afschrikken, maar voor kleine bedrijven wordt de drempel tot de rechter hoger. Volledige proceskostenveroordeling wordt zelfs met enige regelmaat als pressiemiddel gebruikt tegen kleinere partijen, die vervolgens liever met ongunstige schikkingsvoorwaarden akkoord gaan dan dat zij een hoge en onvoorspelbare proceskostenveroordeling riskeren, aldus Vrendenbarg in het Financieele Dagblad.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.