Universiteit Leiden

nl en

Nauwelijks asiel voor Venezolaanse migranten op Curaçao

Veel Venezolanen vluchten voor de honger. De Venezolaanse uittocht dreigt uit te groeien tot een groot mondiaal migratiedrama. Vooral Colombia wordt overspoeld door vluchtelingen, maar ook Curaçao trekt meer Venezolanen dan anders.

Mark Klaassen.
Mark Klaassen

De vluchtelingenopvang op Curaçao wijkt sterk af van die van andere delen van het Koninkrijk. Op het eiland worden nauwelijks Venezolanen erkend als politiek vluchteling. ‘Curaçao kent als zelfstandig land in dat Koninkrijk in zijn eigen verordeningen geen bepalingen voor bescherming van vluchtelingen,’ zegt Mark Klaassen, universitair docent immigratierecht, in Het Parool.

Er is echter wel een uitzondering. ‘Als je bij de asielaanvraag duidelijk verwijst naar het Europese Verdrag en je aannemelijk kunt maken dat je thuis in een mensonterende of bedreigende situatie zult komen, treden de afspraken binnen Koninkrijksverband in werking. Het Rode Kruis en de UNHCR zorgt dan voor begeleiding.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.