Universiteit Leiden

nl en

Wetenschappers vragen hulp bij depressie-epidemie

De aanpak van depressie is niet alleen een zaak van psychologen en neurowetenschappers, schrijven Claudi Bockting en elf andere hoogleraren en onderzoekers, onder wie de Leidse psychologen Eveline Crone en Philip Spinhoven.

Afbeelding bij het nieuwsbericht in NRC

Er bestaan weliswaar behandelmethoden die als effectief worden gezien, maar door de bank genomen zijn de positieve effecten van de behandelingen in de afgelopen decennia niet toegenomen. Ongeveer de helft van de mensen reageert niet of onvoldoende op deze behandelingen en er is sprake van veel terugval. Een eenduidig antwoord is er niet, maar wij denken dat een belangrijke oorzaak ligt in de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek. Zolang dit niet verandert, is vooruitgang in termen van effectievere behandeling niet te verwachten. Waar hebben we het over? Lees Claudi Bockting, hoogleraar Klinische Psychologie (AMC/RUG) in NRC: Depressie-epidemie vraagt om hulp van filosofen en technologen

Ondertekend door:

Claudi Bockting (hoogleraar Klinische Psychologie (AMC/Rijksuniversiteit Groningen) en klinisch psycholoog), Philip Spinhoven (hoogleraar Klinische Psychologie, Universiteit Leiden, klinisch psycholoog), Angélique Cramer (universitair hoofddocent bij de afdeling Methodologie en Statistiek, Universiteit van Tilburg, methodoloog), Johan (Hans) Ormel ((emeritus) hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, UMCG, epidemioloog/socioloog); de thema groep ‘My optimism wears heavy boots’ van het Netherlands Institute for Advanced Study), Eveline Crone (hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden neuropsycholoog en Spinozawinnaar), Marten Scheffer (hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan de Wageningen Universiteit en Spinozawinnaar en hoofd van het SparcS centrum; Synergy program for Analyzing resilience and critical transitionS), Pim Cuijpers (hoogleraar Klinische Psychologie, Vrije Universiteit), Aart Jan Beekman (hoogleraar Psychiatrie, lid raad van bestuur GGZ inGeest, psychiater), Richard van Dyck ((emeritus) hoogleraar Psychiatrie at VUmc/GGZinGeest), Christiaan Vinkers (psychiater/onderzoeker, UMC/Jonge Akademie), Denny Borsboom (hoogleraar Grondslagen van de Psychologie en Psychometrie, Universiteit van Amsterdam), Theo Mulder (Directeur Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en neuropsycholoog.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.