Universiteit Leiden

nl en

Arco Timmermans in HP de Tijd: Percentages zeggen niet alles over het maatschappelijke debat

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde het rapport ‘De sociale staat van Nederland’. In het onderzoek wordt onder andere aangehaald dat er geen sprake is van een politieke ruk naar rechts. Met het oog op het feit dat rechts in de Tweede Kamer sterker vertegenwoordigd is, is dit een opmerkelijk gegeven.

Arco Timmermans vindt de cijfers van het SCP ook een beetje onverwachts, maar verklaart de cijfers aan de hand van het lage percentage twijfelaars. “Er is politisering in Nederland gaande, en de mensen die ontevreden zijn hebben nu een platform. Aan het begin van de jaren negentig had je net email, dat is nu wel anders. Je kan wel zeggen dat het percentage mensen dat moppert over migranten is afgenomen, maar het percentage dat er nog wel over moppert gebruikt veel meer verbaal geweld en krijgt daar de kans toe op sociale media. Percentages zeggen daarom niet alles over het maatschappelijke debat en de politiek.”

Lees het hele artikel hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.