Universiteit Leiden

nl en

Zo werd Nederland het grootste belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals

Volgens De Correspondent is Nederland het grootste belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals. Dit blijkt onder meer uit honderden pagina’s vertrouwelijke beleidsdocumenten, gespreksnotities en e-mails, verkregen middels een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door onder meer Jan Vleggeert, universitair hoofddocent belastingrecht.

CDA-staatssecretaris Joop Wijn speelde een belangrijke rol door de anti-misbruikbepalingen ongedaan te maken. Hierdoor kregen Amerikaanse multiantionals een enorme concurrentievoordeel. De Tweede Kamer deed niets tegen dit besluit van Wijn. Er komt geen protest uit de Tweede Kamer. Wellicht ontbrak de kennis: ‘Ik heb ook wel een halfuurtje nodig om dit soort constructies uit te leggen,’ vertelt Jan Vleggeert.

U kunt het volledige artikel lezen op de website van De Correspondent.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.