Universiteit Leiden

nl en

Ben Van Rompuy in diverse media over antitrust-zaak tegen internationale schaatsbond

Op 27 september heeft de Europese Commissie de internationale schaatsbond (ISU) meegedeeld dat zij voorlopig van oordeel is dat hun exclusiviteitsregels in strijd zijn met de EU-mededingingsregels.

Volgens deze meegedeelde regels kunnen schaatsers tot levenslang worden geschorst indien ze deelnemen aan wedstrijden die de ISU niet heeft goedgekeurd.

Ben Van Rompuy, universitair docent mededingingsrecht, adviseert en vertegenwoordigt de klagende partijen - Nederlandse profschaatsers Mark Tuitert en Niels Kerstholt – in deze zaak. Hij gaf commentaar op de aankondiging van de Europese Commissie aan o.a. persagentschap Reuters, De Volkskrant en Global Competition Review.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.