Universiteit Leiden

nl en

Barend Barentsen in Binnenlands Bestuur Normalisering ambtenarenstatus dreigt te verzanden

De politieke urgentie van dit wetsvoorstel – dat nog altijd bij de Eerste Kamer ligt - is volgens Barend Barentsen niet hoog. Deze wet zou voor de overheid niet direct tot besparingen of extra uitgaven leiden.

Het zal Barentsen niet verbazen als de ambtenarenstatus alsnog intact blijft. Ook de vakbond CNV is niet rouwig wanneer normalisering uitblijft.
De gedachte achter de normalisatie was meer mogelijkheden te bieden aan ambtenaren. Het zou vanuit de private sector eenvoudiger worden om over de stappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het voorstel tot minder bureaucratie leiden. Angst in het ambtenarenkamp steekt echter de kop op. Veel ambtenaren denken – ten onrechte – dat ze onder het gewone arbeidsrecht en daarmee onder het civiele ontslagrecht ‘zo maar’ zouden kunnen worden ontslagen.

Het betreffende interview in Binnenlands bestuur

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.