Universiteit Leiden

nl en

Ruim 100 jaar onderzoek in de duinen; van veld naar lab en terug?

Het blad ‘Hollands Duinen’ bestaat 40 jaar en is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en het waterbedrijf Dunea. In de 60e editie publiceren Leidse biologen over de geschiedenis van ruim 100 jaar onderzoek in de duinen.

De 60e editie verschijnt op 14 december 2012. In dit nummer schrijven dr. Tom de Jong en professor Eddy van der Meijden over het Leidse onderzoek in de duinen van Meijendel, bij Den Haag.

Het artikel beschrijft de geschiedenis van het Leidse duinonderzoek. Eerst bestudeerde men, in samenwerking met de Haagse onderwijzer Schierbeek, zo veel mogelijk aspecten van het ‘web of life’, de samenhang tussen planten, dieren en abiotische factoren zoals de grondwaterstand of de afstand tot zee. In de tachtiger jaren hadden de biologen vooral aandacht voor aantalsschommelingen in populaties. Nog later kwam er steeds meer aandacht voor evolutionaire vragen zoals “Hoe werkt soortsvorming bij stippelmotten?” of “Waarom zijn sommige populaties van sluipwespen seksueel en andere populaties niet?”. De auteurs geven aan waarom dit interessante vragen zijn en in hoeverre de vragen nu opgelost zijn.

Het artikel start in 1898 en behandelt ook oud en nieuw onderzoek naar de inzichten van Nobelrpijswinnar Niko Tinbergen. De focus ligt echter op de laatste decennia waarin door wetenschappelijke mode en veranderend beleid de nadruk verschuift van onderzoek in de duinen naar onderzoek van (model)organismen uit de duinen.

Hollands Duinen

Het blad publiceert over de jaarlijkse telling van migrerende en nestelende vogels, over duinbeheer, regeneratieprojecten en onderzoek in de duinen. Afgezien van de langdurige onderzoeksprojecten is er altijd aandacht voor bijzondere waarnemingen of voor stageprojecten van studenten.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.