Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Hoe het Kwaad bij de mensen kwam

Afrikaanse opvattingen over de Schepping en de oorsprong van ziekte en dood

In Christelijk Europa is het thema van goed en kwaad eeuwenlang een debat geweest over morele en religieuze waarden. In traditioneel Afrika, dat wil zeggen, in de pre/koloniale tijd bestond dit debat niet. Het Kwaad (met een hoofdletter) werd beschouwd als een existentieel probleem, volgens de Scheppingsmythen bij veel volkeren, ontstaan door nalatigheid van de eerste mens. Die nalatigheid werd gestraft met ziekte en dood, misoogsten en hongersnood, hekserij of andere rampspoed. Niet de zonde, zoals wij gewend zijn te denken, maar dit onheil was het Kwaad. Orakeldeskundigen zoeken naar de veroorzaker van het Kwaad om daarna met behulp van kracht voorwerpen het Kwaad aan te pakken.

Een smid van de Kapsiki in Kameroen is met behulp van zijn krab orakel op zoek naar het Kwaad dat zijn cliënt heeft getroffen (Foto H. Leyten)

Opzet van de colleges

  • Afrikaanse Scheppingsverhalen.
  • Het Kwaad.
  • Op zoek naar het Kwaad: divinatie.
  • De aanpak van het Kwaad: voorwerpen met Kracht.     

Harrie Leyten was als missionaris werkzaam in Ghana, studeerde Sociale Antropologie in Oxford en promoveerde aan de Universiteit Tilburg. Hij is Afrika conservator geweest bij het Tropenmuseum in Amsterdam, en docent museologie aan de UvA. Sinds 2006 geeft hij colleges Afrikaanse kunst en cultuur voor HOVO.
Pagina van Harrie Leyten op de website van de Universiteit Leiden.

4 dinsdagen
12, 19, 26 mrt; 2 apr
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen en discussie.
Thuis ca. 1 uur studeren per bijeenkomst.

Syllabus.

Colleges € 130,-
Met HOVO-fan-pas € 14,-
Studiemateriaal op papier € 13,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier voor de colleges met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie