Universiteit Leiden

nl en

Business & Law Research Network

Overview of publications

The BLRN members have published extensively in recent years. In addition to the BLRN book series, dissertations of BLRN members published in the E.M. Meijers Institute Series, you will find below a selection of our publications. For a more complete list of publications of each BLRN member, please visit the personal Leiden University webpage.

Boon J.M.G.J., Kokorin I. & Pool J.M.W. (2019), Improving Restructuring of Corporate Groups in Europe: Report on the ELI and BLRN conferences in December 2018 [TvI 2019/21], Tijdschrift voor Insolventierecht 2019(3): 162-168.

Boon J.M.G.J., Lankjaer L., Ehmke D.C., Gant J.L.L. & Ghio E. (2019), ‘Restructuring across Europe and the EU Directive on Restructuring and Insolvency, Eurofenix, Summer 2019, p. 34-35.

Hoogendoorn B., Zwan P.W. van der & Thurik R. (2019), Sustainable entrepreneurship: The role of perceived barriers and risk, Journal of Business Ethics 157(4): 1133-1154.

Koppenol-Laforce M.E. & Bijloo J. (2019), T&C Burgerlijk Wetboek, onderdeel Insolventierecht (updating). In: Groenewegen J.L.M., Verstijlen F.M.J. (Eds.) Tekst & Commentaar Insolventierecht. Deventer: Wolters Kluwer. 495-517.

Mannan M. & Wuisman I.S. (2019), Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA), Ars Aequi cahiers. Privaatrecht, Nijmegen: Ars Aequi.

Nijland J. (2019), De Nederlandse Staat als aandeelhouder in Air France/KLM: een nieuwe deelneming, een nieuw deelnemingenbeleid, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2019(3): 65-68.

Wessels B. & Boon J.M.G.J. (2019), Soft law instruments in restructuring and insolvency law: exploring its rise and impact, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2019(2): 53-64.

Good Corporate Governance

M. Darouei & H. Pluut, ‘The paradox of being on the glass cliff: why do women accept risky leadership positions?’, Career Development International 23(4), p. 397-426.

J. Nijland & C. de Groot, ‘De ledenaansprakelijkheid bij de coöperatie’, in: J. Nijland & D.F.M.M. Zaman (red.), De Coöperatie anno 2017 (Ars Notariatus nr. 166), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 61-75.

D.H. van Offeren, G. van Santen & L. Dikker, ‘Goodwill in de jaarrekening volgens Nederlandse verslaggevingsgrondslagen. Praktische eenvoud versus theoretische perfectie’, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 11/12 (2017), p. 363-375.

H. Pluut, M. Büttgen & J. Ullrich, ‘Testing a model of spousal influence on employees’ career paths in dual ladder systems’, European Journal of Work and Organizational Psychology 27/6 (2018), p. 777-792.

H. Pluut, R. Ilies, P.L. Curseu & Y. Liu , ‘Social support at work and at home: Dual-buffering effects in the work-family conflict process’, Organizational Behavior and Human Decision Processes 146 (2018), 1-13.

Ilies R., Lanaj K., Pluut H. & Goh Z.W.C. (2018), Intrapersonal and interpersonal need fulfillment at work: Differential antecedents and incremental validity in explaining job satisfaction and citizenship behavior, Journal of Vocational Behavior 108: 151-164.

Distress and Insolvency

J.M.G.J. Boon, ‘Harmonising European Insolvency Law: The Emerging Role of Stakeholders’, International Insolvency Review 2018/27, p. 150-177.

Boon J.M.G.J. en Pool J.M.W., ‘Business Resilience: de rol van bestuurders bij het voorkomen van bedrijfsfalen. Verslag eerste internationale congres van het Business & Liability Research Network’, TvI 2018/20.

J.M.G.J. Boon, J.A.A. Adriaanse & M.A. Branger, ‘Business Rescue: Een Europese studie naar verbetering van het reorganiserend vermogen van ondernemingen in zwaar weer’, TvI 2018/21, p. 135-139.

I. Kokorin, ‘Все кредиторы равны, но некоторые равнее других. К вопросу о субординации корпоративных займов при банкротстве в России, Германии и США (All creditors are equal, but some are more equal than others. Subordination of shareholder loans in insolvency. Russian, German and the US experience)’, Вестник экономического правосудия Российской Федерации (Review of Commercial Justice), 2018, No. 2(48), p. 119-137.

T.L.M. Verdoes & A.M. Verweij, ‘The (Implicit) Dogmas of Business Rescue Culture’, International Insolvency Review 27/3 (2018), p. 398-421.

Vriesendorp R.D. & Strohmaier N. (2018), Rechterlijk (voor)oordeel. In: Borrius Y., Wuisman I.S., Croiset van Uchelen A.R.J., Bier B., Wolfs A.J., Lokin E.C.H.J. (Eds.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut no. 152 Deventer: Wolters Kluwer. 491-501.

Vriesendorp R.D. (2018), Uitwinningsperikelen met curatoren bij eigendomsvoorbehoud en pandrecht: een aanzet tot een dogmatische, rechtvaardige én praktische oplossing, Tijdschrift voor Insolventierecht, 2018(7), 308-320.

B. Wessels & I. Kokorin, European Union Regulation on Insolvency Proceedings: An Introductory Analysis, Alexandria: American Bankruptcy Institute 2018.

P.W. van der Zwan, G. Andrieu & R. Staglianò, ‘Bank debt and trade credit for SMEs in Europe: firm-, industry-, and country-level determinants’, Small Business Economics 2018/51, p. 245

Andrieu G., Staglianò R. & Zwan P.W. van der (2018), Bank debt and trade credit for SMEs in Europe: firm-, industry-, and country-level determinants, Small Business Economics 51(1): 245-264.

Future Business Structures

H.L. Aalbers, J.A.A. Adriaanse, J.I. van der Rest & F.E. van Wersch, ‘Bankruptcy and Post-Bankruptcy Employment Retention: Evidence of the Dutch Insolvency Field’, in: J.L.L. Gant (ed.), The Rise of Preventive Restructuring Schemes: Challenges and Opportunities, Nottingham: INSOL Europe 2018, p. 41-54.

Wuisman I.S. (2018), Twitter: naar een multi-stakeholder coöperatie en de commons. In: Bedeuker M., Kastrop E.M.J., Dortmond P.J., Nijland J., Groot C. de, Sangen G.J.H. van der, Wiggers M.Ph.M., Brabers M.C., Wuisman I.S., Zaman D.F.M.M. (red.) De coöperatie anno 2017. Ars Notariatus nr. 166 Deventer: Wolters Kluwer. 87-98.

I.S. Wuisman & H.E. Boschma, ‘Reform of Partnership Law in the Netherlands: Proposal for Liability and Restructuring’, Nottingham Insolvency and Business Law e-Journal 2018/6, p. 124-160.

I.S. Wuisman & R.D. Vriesendorp, ‘Commanditaire vennoten krachtens volmacht en bestuurders: wie is er bang voor de faillissementscurator?’ in: B.F. Assink e.a. (red.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’ : opstellen voor Prof. mr. M.J. Kroeze, vanwege zijn toetreden als raadsheer tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2016, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 104, Deventer: Wolters Kluwer, p. 303-319.

Zaman D.F.M.M. & Leeuwe-ten Berge M. van (2018), Levenstestament en toezicht: naar een adequate governance ter bescherming van het vermogen van de volmachtgever. In: Autar A., Stubbé J.P.M., Verstappen L.C.A., Baard C.B. (Eds.) Compendium Levenstestament, Den Haag: Sdu. 133-147.

D.F.M.M. Zaman, C. de Groot & M. van Steensel, ‘Foundations in the Netherlands: present and proposed legislation and their role in the economy’, in: B. Weitemeyer, R. Hüttemann, P. Rawert & K. Schmidt (red.), Non Profit Law Yearbook 2016/2017, Hamburg: Bucerius Law School Press 2017, p. 217-275.

Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. Van der (Eds.) (2017), Turnaround Management and Bankruptcy. New York: Routledge / Taylor Francis.

Adriaanse J.A.A., Griffioen A. & Rest J.I. van der (2017), Turnaround Workout Game: Let’s Rescue the Uganda Hotel-Casino Group, or not…?. In: Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der (Eds.) Turnaround Management and Bankruptcy. New York: Routledge / Taylor Francis, p. 755-779.

Nijland J. & Dijkhuizen T.C.A. (10 april 2017), Say on pay and focus on sustainability of companies: a revised Shareholders’ Rights Directive. Leiden Law Blog. Leiden: Faculty of Law, Leiden University [blog entry].

Nijland J. & De Groot, C., ‘Nationale publieke belangen in de telecomsector afdoende beschermd tegen ongewenste zeggenschap?’, Onderneming en Financiering 2017-2, p. 36-44.

Pham N.T., ‘Onzekerheid in bestuurdersaansprakelijkheid’, in: B.F. Assink, M.J. van Ginneken, L. Timmerman, H.M. Vletter-van Dort (red.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’, Uitgave vanwege het Instituut van Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer (2017).

Pham N.T., ‘Bange bestuurders revisited’, in: G. van Solinge, J. van Bekkum, N. Kreileman, B.A. Schuijling (red.), Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Deventer: Kluwer (2017).

Verdoes T.L.M., Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2017), A Synopsis of the Present and Future of Turnaround Management and Bankruptcy. In: Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der (Eds.) Turnaround Management and Bankruptcy. New York: Routledge / Taylor Francis, p. 780-812.

Wolf R.A., ‘Over overdracht van aandelen door de DGA, faillissement van de vennootschap en onbetaalde crediteuren. Bestuurders- of aandeelhoudersaansprakelijkheid?’, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 141, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 271-304.

Wuisman I.S. (2017), Toekomstige soorten personenvennootschappen: If it ain’t fair, fix it!, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2017(1), p. 9-15.

Wuisman I.S. & Vriesendorp R.D. (2017), Commanditaire vennoten krachtens volmacht en bestuurders: wie is er bang voor de faillissementscurator?. In: Assink B.F., Ginneken M.J. van, Timmerman L, Vletter-van Dort H.M. (red.) De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders': opstellen voor Prof. mr. M.J. Kroeze, vanwege zijn toetreden als raadsheer tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2016. Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 104 Deventer: Wolters Kluwer. 303-319.

Adriaanse J.A.A., Offeren D.H. van & Rest J.I. van der (Eds.) (2016), Turnaround Management Recht en Praktijk – Insolventierecht no. InsR7. Deventer: Wolters Kluwer.

Bartman S.M., De Groot C., Nijland J. & Wuisman I.S., ‘Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen’, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016-10/11), p. 227-233.

De Groot, C., ‘The “Shell Nigeria Issue”: Judgments by the Court of Appeal of The Hague, The Netherlands’, European Company Law, 2016/3, p. 98–104.

Dijkhuizen T.C.A. & Nijland J. (2016), Shareholders’ right to put items on the agenda of the general meeting: colliding perspectives on a core right of shareholders. In: Breedveld-de Voogd C.G. (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code. Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 261 Deventer: Kluwer, p. 211-224.

Nijland J. & Ohmann D.O. (2016), Schorsing bestuurder Stichting Loterijverlies.nl, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(8 & 9), p. 205-212.
Offeren, D.H. van & Witjes J.P.J. (2016), Winststuring in turnaround situaties: do’s en don’ts. In: Adriaanse J.A.A., Offeren, D.H. van, Rest J.I. van der (red.) Turnaround Management. Deventer: Wolters Kluwer, p. 141-151.

Santen B.P.A., Adriaanse J.A.A. & Wuisman I.S. (2016), Modelling as a Tool for Cross-border Analysis of the Position of Insolvency Office Holders, International Insolvency Review 25(3), p. 167-178.

Schwarz C.A.& Wolf R.A., Perikelen rond de vaststelling en publicatie van de jaarrekening en aansprakelijkheid in het kader daarvan. Een reactie, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016-1&2, p. 39-42.

Wolf R.A., ‘Afstand doen van aandeelhoudersrechten in een aandeelhoudersovereenkomst‘, WPNR 2016 (7115), p. 581-583.

Wolf R.A., ‘Het maatpak van statutaire eisen en verplichtingen, een reactie‘, JBN 2016, afl. 2, nr. 11, p. 13-14.

Wolf R.A., Het certificaat van aandeel in de BV. Enkele beschouwingen en recente ontwikkelingen na invoering van de Wet Flex-BV, WPNR 2016 (7093), p. 97-107.

Wuisman I.S. (2016), Typen personenvennootschappen. Naar een solide en gerechtvaardigde basis van het personenvennootschapsrecht in het kader van beroep en bedrijf en (beperkte) aansprakelijkheid. In: Olffen M. van, Veen W. van (red.) Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen. ZIFO-reeks nr. 21 Deventer: Wolters Kluwer. 33-58.

Wuisman I.S. & Mannan M. (2016), Mitigating the democratic entropy of worker cooperatives: a holocratic approach. Lévis: Sommet international des coopératives, p. 1-21.

Wuisman I.S. & Mannan M. (2016), Mitigating the democratic entropy of worker cooperatives: a holacratic approach. In: Boom W. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer, p. 491-510.

Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Verdoes T.L.M. (2015), Deal or No Deal? Het dwangakkoord buiten faillissement en het perspectief van de schuldeiser: een civilologische verkenning. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (Eds.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek no. 29 Deventer: Wolters Kluwer, p. 1-20.

Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Verdoes T.L.M. (2015), Recovery and Resolution Plans in Banking: a theoretical turnaround management perspective. In: Haentjens M., Wessels B. (Eds.) Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector. Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector Cheltenham: Edward Elgar, p. 236-260.

Adriaanse J.A.A., Beukering-Rosmuller E.J.M. van, Rest & J.I. van der (2015), Een aanzet voor een methodiek tot het voorkomen van (internationale) insolventies: verslag van verkennend praktijkonderzoek gericht op beter conflictmanagement bij bedrijven in zwaar weer, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2015(1), p.45-58.

Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer.

Nijland J. (2015), De maatschap als meerpartijenovereenkomst. De aansprakelijkheid van de individuele maat nader beschouwd. In: Breedveld-de voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H., Oever H.A. ten (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolter Kluwer, p.127-138.

Parsa H.G., Rest J.I. van der, Smith S.J. & Parsa R.A. (2015), Why Restaurants Fail? Part IV: The Relationship between Restaurant Failures and Demographic Factors., Cornell Hospitality Quarterly 56(1), p. 80-90.

Pham N.T., ‘Judges predict directors’ liability. A jurimetrics research’, in: Rotolo (ed.), Frontiers in artificial intelligence and applications series, IOS Press (2015).

Pham N.T., ‘Bange bestuurders? Een case studie onder Nederlandse top-level bestuurders’, in: B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. de Jongh, M.J. Kroeze, A.J.P. Schild (red.), De toekomst van het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht van de toekomst. Uitgave vanwege het Instituut van Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer (2015).

Wuisman I.S. (2015), Personenvennootschappen en aansprakelijkheid: in Nederlands en Duits perspectief. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans Chr. M., Tervoort A.J.S.M,

Wuisman I.S., Zaman D.F.M.M. (red.) De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst. Ars Notariatus nr. 159 Deventer: Wolters Kluwer, p. 27-42.

Wuisman I.S. (2015), Aandeelhoudersovereenkomsten bij de persoonsgebonden BV als samenwerkingsverband. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer, p. 255-284.

Wuisman I.S. (2015), The Societas Unius Personae (SUP), European Company Law 12(1), p. 34-44.

Adriaanse J.A.A., Verdoes T.L.M. & Rest J.I. van der (2014), Het dwangakkoord buiten faillissement vanuit het perspectief van de schuldeiser, De Credit Manager 1(2014), p. 26-30.

Adriaanse J.A.A., Santen B.P.A. & Wuisman I.S. (2014), European Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders, Report III: The Statement of Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders in Europe.

Adriaanse J.A.A., Santen B.P.A. & Wuisman I.S. (2014), European Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders, Report II: A Comparative Analysis of Rules for Insolvency Office Holders in Eleven European Countries as a Means to Identify Room for Principles and Best Practices.

Huijgen W.G. & Nijland J. (2014), Banken als hoeders van het publiek belang?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 7007(145), p. 173-178.

Nijland J. (2014), Governance of Government Undertakings. Ensuring Public Interests in the Netherlands, Germany and France, European Company Law 11(6), p. 281-289.

Nijland J. (2014), Drie stellingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 145(7028), p. 729-731.

Nijland J. (2014), Governance of Government Undertakings in the Netherlands: Ensuring Public Interests. In: McCann A, Rooij A.E. van, Wolf A.H. de, Neerhof A.R. (red.) When Private Actors Contribute to Public Interests. A Law and Governance Perspective. Governance & Recht NILG nr. 10 The Hague: Eleven International Publishing, p.245-260.
Nijland J. (2014), De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd, Ponder. Halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap (36), p. 13.

Offeren D.H. van (2014), Continuïteit en discontinuïteit in de jaarrekening, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2(februari), p. 3-4.

Offeren D.H. van & Witjes J.P.J. (2014), Insolvencies Predictions from an International Financial Reporting Perspective: the Meeting Place of Financial Reporting and Insolvency Law. In: Santen B.P.A, Offeren D.H. van (red.) Perspectives on international insolvency law: a tribute to Bob Wessels. Deventer: Kluwer, p. 229-242.

Pham N.T., ‘Understanding defensive practices in business and law’, 1 International Law Journal on Trade, Business and Economics 20-27 (2014).

Pham N.T., ‘Defensive behaviour in the law and practice of directors’ liability – Good corporate governance?’, Financial Markets Corporate Governance Conference, Brisbane, 22-24 April 2014.

Santen B.P.A. & Offeren D.H. van (red.) (2014), Perspectives on international insolvency law. Deventer: Kluwer.

Santen B.P.A., Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2014), Avoiding International Insolvencies: exploring a business rescue perspective using game theory, cultural dimensions and a teaching experience in Zambia. In: Santen B.P.A., Offeren D.H. van (Eds.) Perspectives on International Insolvency Law: A Tribute to Bob Wessels. Deventer: Kluwer, p. 177-197.

Wolf R.A., ‘Stockdividend, bonusaandelen en het goedkeurende bestuursbesluit van art. 2:216 lid 2 BW. Een noodzakelijke combinatie?‘, TvOB 2014-4, p. 125-127.

Wolf R.A., ‘Het stemrechtloze aandeel in de NV? Een pleidooi en verkenning’, TvOB 2014-2, p. 42 -50.

Wolf R.A., ‘De certificaathouder zonder vergaderrecht, de kring van betrokkenen en vernietiging van besluiten‘, Ondernemingsrecht 2014-1, p. 3-10.

Wuisman I.S. (2014), Ondernemingsrecht en de i-samenleving: mind the gap, take the next step, Ondernemingsrecht 2014(9): 423-431.

Zaman D.F.M.M., Portier G.M. & Nijland J. (2014), Governance en bescherming van banken, Onderneming en Financiering 3(22), p. 57-80.

Adriaanse J.A.A., Stigter G. & Rest J.I. van der (2013), Banken en ondernemingen in tijden van crisis – Onbedoelde gedragseffecten in de contractuele relatie? Een eerste empirische verkenning. In: Boom W.H. van, Giesen I., Verheij A.J. (Eds.) Capita Civilologie: handboek empirie en privaatrecht. Civilologie no. 6 Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 669-692.

Adriaanse J.A.A. & Rest J.J. van der (2013), Insolvency Laws cannot Save Companies in Distress., Credit Manager Europe: Federation of European Credit Management Associations Magazine for European Credit Managers (2), p. 8-10.

Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Stigter G. (2013), Bedrijven in Financiële Moeilijkheden: zoek de early warning signals in uw waardeketen!, Tijdschrift voor Financieel Management (3), p. 32-34.

Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2013), Het Ligt Nooit aan de Crisis., OKB Magazine, samen sterk voor Ondernemend Nederland (1), p. 22-23.

Adriaanse J.A.A., Santen B.P.A. & Wuisman I.S. (2013), European Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders, Report I: An analysis of Globally and Regionally Established Rules for Insolvency Office Holders.

Bartman, S.M., ‘The Obligation to Contribute in the Case of Group Financing under Dutch Law: How to Allocate the Pain among Group Members?’, European Company Law 2013-1, p. 15-20.

Koppenol-Laforce M.E., ‘Artikel 10:166 BW: Het toepasselijke recht op de geldigheid van de arbitrageovereenkomst’, in: P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen, B.T.M. van der Wiel (red.) Middelen voor Meijer, Liber Amicoum mr. R.S. Meijer, Boom Juridische Uitgevers 2013, p. 175-188.

Koppenol-Laforce M.E., The Commercial Laws of the Netherlands, Chapter 36 in Digest of the commercial laws of the world, The Netherlands, Oceana Publications, branch of the Oxford University Press (editor), Thomson Reuters/West, 2/2013.

Nijland J. (28 november 2013), Overheidsonderneming uit spagaat als ‘publieke nv’. Staatscourant, Uit de wetenschap.

Nijland J. (12 november 2013), De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden) Ars Notariatus nr. 154. Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en):Huijgen W.G.

Nijland J. (2013), Neem het publieke belang mee in doel en naamgeving, Notariaat magazine (9), p. 14.

Pham N.T., H.G. van Bunt, J.G. van Erp, R.J.J. Eshuis, N.L. Holvast, ‘Bestuurdersaansprakelijkheid in de praktijk – Motieven voor het intern aansprakelijk stellen van bestuurders’, in: W. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (red.), Capita Civilologie. Kluwer: Deventer (2013).

Vissers J., Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2013), Conflictmanagement binnen bedrijven in zwaar weer: de mediërende rol van turnaround managers bij het motiveren van werknemers in een reorganisatie onder druk, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement (3), p. 16-25.

Wolf R.A., Proefschrift, Drie stellingen, WPNR 2013 (6986), p. 676-678.

Wolf R.A., De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV (diss. Maastricht), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 116, Deventer: Kluwer 2013.

Wuisman I.S. (2013), De personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In: Horzen, F. van, Bellingwout J.W., Raaijmakers G.T.M.J., Tervoort A.J.S.M., Veen W.J.M. van, Wuisman I.S. (red.) Postmoderne rechtsvormen: Aanbevelingen voor verdere modernisering van het Ondernemingsrecht. ZIFO-reeks nr. 8 Deventer: Kluwer, p. 54-64.

Koppenol-Laforce M.E. & Zilinsky M., De grenzen van art. 22 sub 2 EEX-VO in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie (The boundaries of art. 22(2) of the Brussels I Convention in light of the case law of the Court of Justice of the European Union), in: F. Ibili,

Koppenol-Laforce M.E. and Zilinsky M. (eds), IPR in de Spiegel van Paul Vlas, Kluwer,Deventer, 2012, p. 123-133

D.H. Offeren van (2012), Kasstromen, winsten en de levenscyclus van de onderneming, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 7(juli), p. 3-5.

Pham N.T, Van Bunt H.G, Van Erp J.G, Eshuis R.J.J, Holvast N.L., Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders. Erasmus Universiteit – WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Boom Lemma (2012).

BLRN book series

Meijers book series

The E.M. Meijers book series is the book series published by the E.M. Meijers Institute of the Leiden Law School. The series includes dissertations defended by PhD candidates from the Leiden Law School. In recent years the following dissertations successfully defended by members of BLRN have been included in the series:

Overview of Meijers book series

This website uses cookies.  More information.