Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Over Leiderschap

Om de toekomst vorm te geven en de visie en ambities van de Universiteit Leiden te realiseren, hebben we leiderschap nodig van iedereen op de universiteit.

Waarom we investeren in leiderschap

Leiderschap draagt bij aan de vorming van een sterke gemeenschap en versterkt het gemeenschappelijk beeld over onze omgangsvormen, gebaseerd op onze kernwaarden. Dit leidt tot een veilig en stimulerend werk- en leerklimaat, waarin de talenten van medewerkers en studenten benut worden.

Leiderschapsontwikkeling draagt bij aan het onderlinge vertrouwen, wat ervoor zorgt dat we ons snel kunnen aanpassen en verbinding zoeken met anderen. Dat maakt het mogelijk om de complexe vragen van vandaag en morgen sneller te vertalen naar wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Maar het vraagt ook daadkracht en een duidelijke focus in het hier en nu.

Wij geloven dat je leiderschap laat zien wanneer je:

 • Persoonlijke connectie maakt met anderen
 • Samenwerkt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid
 • Vernieuwing en ontwikkeling stimuleert door over grenzen heen te kijken en wendbaar te zijn
 • Verantwoordelijkheid neemt en kansen creëert om waarde te leveren, en doet wat nodig is voor de groep, de universiteit en de maatschappij
 • Onze kernwaarden ‘verbindend’, ‘vernieuwend’, ‘verantwoordelijk’ en ‘vrij’ als kompas gebruikt in hoe we met elkaar omgaan

Groeien in leiderschap

We vertalen onze leiderschapsambitie in werving en selectie, loopbaanmogelijkheden, leertrajecten voor alle medewerkers en professionalisering van leidinggevenden.

Onze focus ligt op:

 1. Persoonlijk leiderschap

  Door medewerkers te helpen hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en hoe ze anderen kunnen leiden.
 2. Gedeeld leiderschap

  Door het ontwikkelen van teams en groepen op alle niveaus in de organisatie in hun gedeeld leiderschap.
 3. Waardering

  Door waardering tonen voor het op je nemen van een leiderschapsrol en erkennen hoe uitdagend dit kan zijn.
 4. Aannemen van diverse en unieke talenten

  Door het aannemen van medewerkers met diverse en unieke talenten, ervaringen en perspectieven, die gepassioneerd zijn over hun werk en hun persoonlijk leiderschap willen ontwikkelen.
 5. Leiderschap in elke fase en in elke rol

  Door focus op leiderschap in elke fase van je carrière en in elke rol, vanaf het moment dat iemand bij de universiteit komt.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.