Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Competenties

Wij werken bij de Universiteit Leiden met vier leiderschapscompetenties. Wij geloven dat connectie maken met jezelf en anderen de basis is voor goede samenwerking, het nemen van verantwoordelijkheid en het verleggen van grenzen.

Vier leiderschapscompetenties

 1. Connectie maken

  Zelfbewust contact maken op een open en respectvolle manier, zien en waarderen van verschillen en handelen in het belang van de ander en de organisatie.
 2. SamenWerken

  Meewerken en bijdragen aan een gezamenlijk doel, en benutten van verschillende ervaringen en perspectieven om samen verder te komen.
 3. Verantwoordelijkheid nemen

  Zorgen voor duidelijke verwachtingen en doelen voor jezelf en anderen, om besluitvaardig en met vertrouwen, balans en aandacht toe te werken naar resultaten.
 4. Grenzen verleggen

  Leren en over grenzen kijken, meebewegen met verandering, en bijdragen aan verbetering en innovatie met een visie voor de toekomst.
De vier leiderschapscompetenties zijn afgebeeld in een circel. Elke competentie heeft zijn eigen kleur. Connectie maken is groen. SamenWerken is oranje. Verantwoordelijkheid nemen is blauw. Grenzen verleggen is paars.
De vier leiderschapscompetenties: connectie maken, samenWerken, verantwoordelijkheid nemen en grenzen verleggen

Competentiekaarten

In de Toolkit Lets Connect vind je een uitgebreide beschrijving van de vier competenties in de vorm van competentiekaarten. Klik op het tag "Leadership" onderaan de pagina in de toolkit, om de competentiekaarten te downloaden.

Inloggen

Vier leiderschapsrollen

Als leidinggevende schakel je tussen verschillende leiderschapsrollen. Het begint met het leiden van jezelf voor iedereen. Afhankelijk van wie je leidt in jouw werk, breidt je leiderschapsrol zich uit.

 1. Jezelf

  Je neemt de leiding over je eigen ontwikkeling en prestatie
 2. Anderen

  Je leidt een paar anderen formeel of informeel.
 3. Een team

  Je leidt een team of groep.
 4. De organisatie

  Je geeft leiding aan de organisatie, een faculteit of unit.
De vier leiderschapsrollen zijn afgebeeld in een circel met daarin vier ringen. De ringen zijn geordend van klein naar groot. In de kern van de circel de ring voor: jezelf. Daarna volgen de ringen voor: anderen, een team en de organisatie.
De vier leiderschapsrollen: leidinggeven aan jezelf, aan anderen, aan een team aan de organisatie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.