Universiteit Leiden

nl en
Thema

Onze historie

Als onderwijs- en onderzoeksinstelling zoekt de Universiteit Leiden antwoord op de vraag hoe zij zich verhoudt tot de koloniale en slavernijgeschiedenis.

Wat weten wij over de rol en betrokkenheid van de universiteit, haar wetenschappers en bestuurders, maar ook die van onderwijs en onderzoek daarin? Hoe werkt het koloniale en slavernijsysteem van destijds door in de huidige samenleving?  

Vooronderzoek

Ons College van Bestuur vindt het van belang om inzicht te verkrijgen in mogelijke raakvlakken tussen de universiteit en het koloniale en slavernijverleden. Daarom komt er in 2023 een vooronderzoek waarin beschikbare bronnen en bestaand onderzoek worden geĆÆnventariseerd. De volgende vragen staan hierin centraal:  

  • Hoe positioneerde onze academische gemeenschap zich ten opzichte van een systeem dat mensen van hun vrijheid beroofde?  
  • Welke rol heeft de universiteit als onderwijsinstelling ingenomen ten opzichte van kolonialisme en het  slavernijsysteem?  
  • Hoe kunnen wij het beste omgaan met onze bijzondere collecties?  

Het vooronderzoek zal helderheid verschaffen over mogelijke aandachtspunten, op basis waarvan concrete vervolgstappen kunnen worden overwogen. Het onderzoek wordt verricht door een postdoc, bekostigd door het College van Bestuur. Een expertgroep van interne en externe deskundige wetenschappers bepaalt de inhoudelijke opdracht. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.