Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Israël-Palestina

Dit dossier is voor alle leden van onze academische gemeenschap die bij willen dragen aan een open dialoog en zich willen verdiepen in de context van het conflict tussen Israël en Palestina.

Dit conflict maakt wereldwijd veel emoties en reacties los en leeft natuurlijk ook sterk binnen onze eigen universitaire gemeenschap. De Universiteit Leiden deelt de zorgen die er leven. Vandaar deze dossierpagina.

Gesprekken en duiding

Studenten en medewerkers geven aan graag met elkaar in gesprek te willen over wat hen bezighoudt rond de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Om hun zorgen te uiten, maar ook om hun gedachten en ideeën te delen. Ook horen we de wens om meer duiding van de achtergronden rond het langslepende en ingewikkelde conflict in Israël en de Palestijnse gebieden.  

Om kennis te delen en gesprekken en dialogen over het onderwerp te faciliteren, bieden we in dit dossier onder meer een academische leeslijst, informatie voor docenten om het gesprek in het klaslokaal te begeleiden en contactpersonen waar medewerkers en studenten terecht kunnen voor steun.  

Een evenement organiseren 

Er worden op dit moment veel activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. We raden je aan om op de site van je eigen faculteit te kijken voor een overzicht.    

Wil je zelf een bijeenkomst of evenement organiseren?  Bekijk dan eerst de huisregels met criteria voor het aanvragen van een ruimte. De bestaande regels zijn aangevuld, omdat de wens om met gelijkgestemden samen te komen sterk leeft binnen onze gemeenschap. Hier willen we gehoor aan geven. Wij verwachten dat ook uitdagende thema’s binnen onze academische gemeenschap op een constructieve manier besproken kunnen worden. Uitingen van onverdraagzaamheid en intolerantie, het bejegenen van studenten of medewerkers op basis van hun afkomst of geloof, of het oproepen tot haat en geweld, staan we op geen enkele wijze toe. Onze universiteit moet een veilige plaats zijn en blijven, gericht op verbinding en kennisuitwisseling. Dit is een verantwoordelijkheid die wij samen dragen. Bij deze bijeenkomsten is en blijft het van belang om op respectvolle manier het gesprek aan te gaan, en dus ruimte te bieden voor verschillende meningen. De organisator van een bijeenkomst draagt hier de verantwoordelijkheid voor.

Dit dossier is een ‘levend document’ en zal met de tijd verder worden aangevuld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.