Universiteit Leiden

nl en

Actualiteiten Wet Normering Topinkomens

Voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector geldt sinds 2013 de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, aangeduid als de Wet normering topinkomens, de WNT. Momenteel ligt er een wetsvoorstel ter consultatie voor om de personele werkingssfeer van de WNT verder uit te breiden (WNT III). Dit komt erop neer dat de WNT-norm voor alle medewerkers binnen de publieke en semipublieke sector zal gaan gelden en niet alleen voor topfunctionarissen. De omvang van het bereik van de WNT zal dus een stuk groter gaan worden.

Docenten
Tom Barkhuysen  (Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht) Barend Barentsen  (Hoogleraar Sociaal Recht) Willemien den Ouden  (Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht) Machteld Claessens  (bestuursrechtadvocaat bij Stibbe N.V. en WNT-specialist)

Diverse hoogleraren en gastdocenten van de Universiteit Leiden van de afdelingen staats- en bestuursrecht en sociaal recht zullen ingaan op de laatste actualiteiten van het afgelopen jaar. Verder komen uiteraard ook aan bod de veranderingen die het wetsvoorstel met zich mee zullen brengen. 

Onderwerpen die behandeld zullen worden:

  • Handhaving
  • Toepassingsbereik WNT (III)
  • WNT en de verhouding met andere wetten (WWZ, pensioenwetgeving)
  • WNT en mensenrechten zoals het eigendomsrecht en het recht om (collectief) te onderhandelen.
  • publicatieverplichtingen onder de WNT
  • betekenis van de WNT in de subsidiepraktijk
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.