Universiteit Leiden

nl en

Promotie

eHealth for all? Towards usable and effective eHealth services in different health care settings

  • K. Schnoor
Datum
donderdag 18 april 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. N. H. Chavannes
  • dr. E.P.W.A.. Talboom-Kamp
  • dr. A. Versluis

Samenvatting

Het zorglandschap verandert continu. eHealth (electronical health) biedt kansen om de druk in de zorg te verlagen, door bijvoorbeeld patiënten meer zelf te laten doen en regie te laten nemen over hun zorg. Deze thesis heeft verschillende digitale toepassingen onderzocht die al (deels) geïmplementeerd zijn. De onderzoeken gaan vooral in op de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van deze digitale toepassingen, met als doel zelfmanagement en toegankelijkheid van de zorg te bevorderen. De digitale toepassingen in deze thesis hebben betrekking op het aanvragen van diagnostische testen, zowel met als zonder betrokkenheid van zorgprofessionals. Met diagnostische testen is het mogelijk aandoeningen te detecteren, zoals bijvoorbeeld voor seksueel overdraagbare aandoeningen. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een zelfmanagement programma voor astma en COPD.  De resultaten  laten over het algemeen zien dat patiënten en burgers, met name de jongere generatie, openstaan voor online toepassingen gericht op het ondersteunen van hun zelfmanagement van gezondheid en ziekte. Desalniettemin beïnvloeden bepaalde factoren hun acceptatie, zoals betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Daarom is het van essentieel belang om samenwerking tussen alle belanghebbende te bevorderen om de bruikbaarheid te verbeteren en ervoor te zorgen dat de online toepassingen effectief voldoen aan hun beoogde doel en doelstellingen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.