Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium | Netwerkbijeenkomst

Publiek Leiderschap Café: Het effect van schaamte op de werkvloer

Datum
donderdag 7 maart 2024
Tijd
Locatie
Universiteit Leiden Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Praat mee!

Schaam jij je weleens op de werkvloer? Wil jij weten wat schaamte te maken heeft met sociale veiligheid? En welke rol leiderschap speelt om een gezonde werkcultuur te bevorderen? Kom dan naar het Publiek Leiderschap Café: 'Het effect van schaamte op de werkvloer'. 

Wat kun je verwachten?

Het Publiek Leiderschap Café van het Leiden Leadership Centre (LLC) is een platform waar  organisatorische en maatschappelijke vraagstukken informeel worden verkend. De komende editie op 7 maart staat in het teken van de sociaalveilige werkomgeving. Bijzonder hoogleraar 'Enhancing individuals in a dynamic work context' aan Universiteit Leiden, Aukje Nauta, vertelt over het het gevoel van schaamte. Ze vertelt wat schaamte met een individu doet en brengt de groepsdynamiek wanneer schaamte wordt gevoeld op een interessante wijze aan het licht in herkenbare voorbeelden. Ze toont zowel de positieve als negatieve gevolgen van het al dan niet ervaren van schaamte op de werkvloer. 

Aan de hand van illustratieve voorbeelden zal Aukje inzicht bieden in de invloed van deze emotie op de werkcultuur. We gaan samen schaamte omdenken voor een gezonde werkcultuur. Aan de hand van jouw persoonlijke leiderschapsstijl ontwikkelen we een praktische 'gereedschapskist' die je in de eigen werkcontext kan inzetten. In de interactieve sessie kijken we welk type leiderschap past bij het bevorderen van een sociaal veilige werkomgeving, en reflecteren hierbij op de lezing. Zo bekijken we samen welke rol er voor leiderschap is weggelegd in deze context.

Aukje Nauta

Wie is Aukje Nauta?

Aukje Nauta is organisatiepsycholoog, schrijver en spreker. Ze werkte eerder bij TNO en Randstad en was vier jaar kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). In januari 2018 is Nauta door de interuniversitaire ambachtsschool Sioo benoemd tot hoogleraar 'Enhancing individuals in a dynamic work context' aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van Universiteit Leiden voor een periode van vijf jaar. Deze leerstoel is per 1 januari 2023 met nog eens vijf jaar verlengd. Tot 2022 was ze partner van 'Factor Vijf Organisatieontwikkeling'. In augustus 2021 kwam haar jongste boek 'Nooit meer doen alsof' uit waarin ze de lezer leert hoe je van je schaamte je kracht maakt.

Voor wie is het LLC Leiderschapscafé?

We verwelkomen iedereen met een interesse in publiek leiderschap en aanverwante thema's. Het LLC verbindt publieke professionals, wetenschappers en studenten die nauw betrokken zijn bij deze onderwerpen.

Toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. 
De voertaal van dit evenement is Nederlands.

Hoe ziet de dag eruit?

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

Tijd Programma
15.30-15.45 Inloop met koffie en thee
15.45-15.55 Openingswoord LLC-directeur Ben Kuipers
15.55-16.30 Lezing Aukje Nauta
16.30-16.50 Interactieve sessie
16.50-17.00 Gezamenlijke afsluiting 
17.00-18.00 Borrel

Het Leiden Leaadership Centre

Het Leiden Leadership Centre (LLC) van de Universiteit Leiden is een platform voor onderzoek en onderwijs op het gebied van publiek leiderschap. Het LLC verbindt de wetenschap met de praktijk om kennis over publiek leiderschap te bevorderen en bij te dragen aan leiderschapsontwikkeling. Blijf op de hoogte van alle activiteiten van het LLC door ons te volgen op social media (LinkedIn en X) en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Aukje Nauta: ‘Schaamte op de werkvloer leidt tot stress, conflicten en soms zelfs burn-out’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.