Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Electrical Property Mapping Using MRI: Analytical Methods and Implementations

  • R.L. Leijsen
Datum
dinsdag 12 maart 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. A.G. Webb
  • dr.ir. R.F. Remis

Samenvatting

De vele elektrische signalen in het menselijk lichaam worden stuk voor stuk beïnvloed door de elektrische eigenschappen van de aanwezige weefsels. Kennis over deze elektrische eigenschappen kan bijdragen leveren in bijvoorbeeld kankeronderzoek, om onderscheid te maken tussen gezond en kanker weefsel of in hyperthermie behandelingen, om de elektromagnetische velden en de bijbehorende warmteopname nauwkeurig te kunnen modelleren. Kennis over de elektrische eigenschappen van levend weefsel is echter zeer beperkt beschikbaar.

Elektrische eigenschappen tomografie (EPT) is een techniek om de elektrische eigenschappen af te beelden door gebruik te maken van niet-invasieve radiofrequente golven, die typisch beschikbaar zijn in een kernspintomografie (MRI) scanner, zonder de noodzaak tot bijvoorbeeld het plaatsen van elektrodes of het extern injecteren van stroom.

Dit onderzoek richt zich op de reconstructie zijde van EPT. Het onderhevige proefschrift beschrijft nieuwe methodes waarmee de elektrische eigenschappen geleiding en permittiviteit gereconstrueerd worden aan de hand van verzendvelden verworven in een MRI scanner. Een nieuw ontwikkelde driedimensionale implementatie van de contrastbron inversie techniek is geïntroduceerd, vergeleken met andere EPT technieken, gecombineerd met een machinaal lerende EPT methode en verder ontwikkeld door de effecten van foutbronnen te bestuderen. Bovendien is er, gebaseerd op het contrastbron inversie algoritme, een nieuw ontwikkelde transversale EPT techniek geïntroduceerd. Beide methodes worden gerecenseerd, tezamen met een flink aantal andere beschikbare EPT technieken, waarmee de beschikbare EPT literatuur op een mathematische wijze geharmoniseerd wordt.

De beschreven uitkomsten hebben het potentieel bij te dragen in de verdere ontwikkeling van het op grote schaal non-invasief reconstrueren van elektrische eigenschappen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.