Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Excess of Meaning

  • L. Pet
Datum
donderdag 15 februari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr.ing. R. Zwijnenberg
  • dr. L.M.F. Bertens

Samenvatting

Grensoverschrijdende biotechnologische ontwikkelingen, zoals genetische modificatie, stamcelonderzoek of mensdier-hybriditeit, zetten de betekenis van biologisch leven op scherp. Hoewel biologische materialen en componenten veelal worden ingekaderd als uiteindelijk kenbaar en beheersbaar, laten bio-ethische debatten zien dat we eigenlijk niet goed weten wat we met de verborgen dimensies van biologisch leven aan moeten. Er blijkt een dringende noodzakelijkheid om een ethische houding te ontwikkelen waarbij dit obscure domein wordt erkent. De kennis genererende activiteiten van zowel biowetenschappelijke onderzoek, geesteswetenschappelijke theorie als biokunst kunnen hierin een rol spelen. Biokunst is een hedendaagse kunstvorm waarbij biotechnologische ingrepen worden toegepast in kunstwerken om de ethische kanten van deze technologieën te exploreren. In dit proefschrift wordt een alternatief perspectief op het begrijpen van biologisch leven gepresenteerd, namelijk "het exces aan betekenis van biologisch leven”. Dit houdt in dat het leven onvoorspelbaar, excessief en willekeurig is en dus in essentie niet gecontroleerd of gekend kan worden. Er wordt onderzocht op welke manier biokunst ruimte biedt voor het ontwikkelingen van een ethische houding ten aanzien van dit ongrijpbare en onkenbare leven. Het werk concludeert dat het mogelijk is om in een persoonlijke ervaring van een moreel ambigu kunstwerk “absolute (on)verantwoordelijkheid” te nemen voor het exces aan betekenis van biologisch leven.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.