Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Gender and Agency in Careers: The Work-lIfe Experiences of Women Employed by Japanese and South Korean Firms

  • C.H.Y. Beekman
Datum
woensdag 14 februari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. R.E. Breuker
  • dr. A. Ezawa

Samenvatting

Japanse en Zuid-Koreaanse vrouwen hebben de afgelopen decennia een grote inhaalslag gemaakt op het gebied van opleidingsniveau en economische activiteit. Ondanks serieuze maatregelen van de overheid en grote bedrijven blijft het aantal vrouwen in leiderschapsposities verbazingwekkend laag en haken velen vroegtijdig af. Dit is alarmerend omdat het duidt op aanhoudende kansenongelijkheid maar ook economische gevolgen heeft. Vrouwen worden geacht meer te werken om de recordhoge vergrijzing tegen te gaan maar daarnaast ook de meest intensieve zorgtaken op zich te nemen. Mijn proefschrift probeert uit te zoeken wat er nu daadwerkelijk gebeurt met carrièregerichte vrouwen tijdens hun loopbaan, welke dilemma’s ze tegenkomen, en waarom het nu precies zo moeilijk is om het glazen plafond te doorbreken. Omdat er nog weinig bekend is over de recentere ervaringen van deze groep heb ik interviews gevoerd met vrouwelijke werknemers (24 in Korea; 39 in Japan) van grote bedrijven. Deze persoonlijke gesprekken vormen de basis van een nauwgezette analyse hoe vrouwen in het hedendaagse bedrijfsleven tot belangrijke keuzes komen in de werk en privésfeer. Door de perspectieven van de vrouwen zelf als uitganspunt te nemen, toon ik aan dat naast werk-privé balans of discriminatie er nog veel meer subtielere barrières bestaan die onze aandacht verdienen en dat de sociale dynamiek binnen de werkgroep (en daarna pas de gezinssituatie) vaak doorslaggevend is zowel in positieve als negatieve zin. Dit inzicht kan ook toegepast worden in toekomstig onderzoek naar de situatie van vrouwen in andere landen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.