Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Publiekslezing

Wie is de baas in huis? Joodse families in laatantieke parabels

Datum
donderdag 7 december 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Groot Auditorium

Voor wie?

Studenten, medewerkers en extern publiek.

Dit evenement is ook online toegankelijk. De livestream zal op 7 december vanaf 20:00 uur zichtbaar zijn op deze pagina.

In de laatantieke oudheid was de Joodse familie sterk patriarchaal van karakter. De vader, als hoofd van zijn huishouden, oefende sociaal en juridisch gezag uit over zijn vrouw, kinderen, slaven en bezit. Joodse parabels (een soort vergelijkingsverhalen) uit het begin van de jaartelling maken echter duidelijk dat de autoriteit van de vader niet absoluut was. Ondergeschikte familieleden gaan regelmatig hun eigen weg, ook als dit tegen de wil van de vader ingaat.

Deze lezing laat zien hoe de vaders in deze parabels niet alleen de bewegingsruimte van hun vrouwen, kinderen en slaven bepalen maar ook zelf beïnvloed worden door het gedrag van hun ondergeschikte familieleden. De bredere sociaalhistorische en materiële contexten helpen om dit samenspel te begrijpen.

De lezing wordt afgesloten met een Q&A.

Registreren

Om je aan te melden voor de lezing stuur je een email naar: Leiden Jewish Studies Association.

Voor toegang tot deze lezing is registratie en identificatie verplicht. Voor studenten en medewerkers geldt: zorg dat je je LU-card bij je hebt in de universitaire gebouwen. Gasten van buiten de universiteit moeten een paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunnen laten zien.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.