Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Onzekerheid beïnvloed - de rol van emoties tijdens conflicten en strafbepaling

Datum
maandag 20 februari 2023
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019 en online

Onzekere situaties maken ons extra alert en bereiden ons lichaam voor om te vechten of te vluchten. In sommige situaties helpen zulke emotionele reacties om een goede beslissing te nemen, maar in andere situaties kunnen ze juist verkeerd uitpakken. Cognitief neurowetenschapper Dr. Henk van Steenbergen laat zien hoe onze hersenen tegenstrijdige informatie verwerken en welke rol emoties hierbij spelen. Ook geeft hij een inkijkje in recent onderzoek naar de rol van positieve emoties en het endorfine system bij het temperen van signalen van conflict, risico en gevaar. Hoogleraar straf- en strafprocesrecht Jeroen ten Voorde zal vervolgens stilstaan bij de rol van onzekerheid in gerechtelijke besluitvormingsprocessen, in het bijzonder bij het bepalen van een strafrechtelijke sanctie en recidiverisico. Het streven naar een rechtvaardig strafsysteem dat gelijke gevallen naar de mate van gelijkheid behandelt en daarin objectieve argumenten betrekt kent een lange geschiedenis waarbij subjectieve, indirecte factoren nooit ver weg zijn. Aan de hand van rechtspraak laat hij zien welke rol emoties kunnen spelen bij het nemen van strafrechtelijke beslissingen  en welke bezwaren daartegen kunnen worden aangevoerd.

Lees meer en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.