Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Symposium over Culturele Aspecten van Kindermishandeling

Datum
maandag 28 november 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

10 jaar Minor Kindermishandeling en verwaarlozing

Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de succesvolle minor "Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief" vindt op 28 november a.s. een symposium plaats over culturele aspecten van kindermishandeling. Drie experts zullen het thema vanuit hun eigen vakgebied belichten. Verder vinden er workshops plaats om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema.

Uit zowel wetenschappelijk onderzoek als de praktijk blijkt dat overtuigingen over opvoeding en opvoedgedrag zelf cultuurspecifiek zijn. Culturele aspecten kunnen dan ook een rol spelen in het signaleren en beoordelen van (vermoedens van) kindermishandeling en in behandeling.

In dit symposium komen culturele aspecten van kindermishandeling aan de orde vanuit pedagogisch, antropologisch en juridisch perspectief.

Programma

Locatie: Groot Auditorium

Opening van het symposium door prof. dr. Lenneke Alink en prof. dr. Bernet Elzinga als initiatiefnemers van de minor “Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief” en dr. Kristiaan B. van der Heijden, vice-decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Locatie: Groot Auditorium

Judi Mesman, hoogleraar op het gebied van gender-, cultuur- en sociaaleconomische factoren van ouders en kinderen in de opvoedingscontext

Het is algemeen bekend dat normen in de opvoeding cultureel bepaald zijn en dat wat in het ene land gewoon en zelfs goed wordt gevonden, elders wordt afgekeurd. In een multiculturele samenleving zoals Nederland komen dit soort verschillen in normen en gewoonten ook binnen één stad of zelfs wijk voor. Hoe kunnen jeugdprofessionals op inclusieve wijze hun werk doen zodat kinderen beschermd worden met oog voor culturele context?

Prof. dr. Judi Mesman is hoogleraar aan de Universiteit Leiden op het gebied van maatschappelijke vraagstukken rond jeugd. Haar centrale onderzoeksthema is diversiteit en inclusie in opvoeding, onderwijs en hulpverleningspraktijk. Ze is sinds 2016 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 2021 won ze de Stevinpremie voor haar onderzoeksprogramma en de maatschappelijke toepassingen daarvan. In datzelfde jaar verscheen haar boek Opgroeien in kleur over opvoeden in een multiculturele samenleving.

Locatie: Groot Auditorium

Janine Janssen, hoogleraar op het gebied van veiligheid in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast is ze verbonden aan het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld. 

In Nederland denken veel mensen dat een kind een persoon is die nog geen 18 jaar oud is. Aan de hand van voorbeelden van eergerelateerd geweld zal Janine Janssen laten zien dat dat lang niet in alle gezinnen en families zo gedefinieerd wordt wie een kind is. Het komt voor dat minderjarige jongens als mannen worden gezien die met instemming van de familie de gangen van hun meerderjarige zussen nagaan. Janine Janssen zoomt in op de vraag aspecten in deze families de vraag beantwoord wordt wie kind is. Welke culturele aspecten spelen daarbij een rol? Ook gaat zij in op de vraag in hoeverre hulpverleners met deze visie op kinderen in hun werk rekening dienen te houden.

Prof. dr. Janine Janssen is criminoloog en cultureel antropoloog. Zij is bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Zij is lector ‘Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties’ aan Avans Hogeschool en aan de Politieacademie. Tevens is zij hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie.

Locatie: Groot Auditorium

Spreker 3: Mariëlle Bruning, hoogleraar op het gebied van jeugdrecht en jeugdbescherming.

In deze bijdrage zal worden ingegaan op culturele aspecten bij juridische beslissingen tot (gedwongen) uithuisplaatsing en de uitvoering van uithuisplaatsingen. Hoe verhoudt het recht op religie en culturele achtergrond zich tot de verplichting van de overheid om kinderen te beschermen bij ernstige ontwikkelingsbedreigingen? Daarbij zullen twee recente uitspraken van het Europese Mensenrechtenhof centraal staan.

Prof.mr.drs. Mariëlle R. Bruning is jurist en cultuurwetenschapper. Zij is hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en programmadirecteur van de master Jeugdrecht. Zij verzorgt voor de minor kindermishandeling het vak ‘Juridische aspecten van kindermishandeling’. Haar onderzoek richt zich onder meer op rechten van kinderen bij uithuisplaatsing, jeugdbescherming, jeugdhulp, kindermishandeling en in juridische procedures. Zij is ook rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam (team familie & jeugd) en was van 2015-2019 lid van de commissie De Winter, die onderzoek deed naar geweld in de jeugdzorg. Zij is als adviseur betrokken bij de Raad van Europa (working group Violence against Children), die een aanbeveling over het melden van kindermishandeling door professionals voorbereidt.

Locatie: Verschillende zalen
  • Zaal 01 - Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming
    Lola van Os en Margot Enneking (Raad voor de Kinderbescherming)
  • Zaal 02 - Hoe bespreek je culturele aspecten van kindermishandeling in de praktijk?
  • Dr. Youssef Azghari (Avans Hogeschool)
  • Faculty Club - Culturele aspecten van veiligheid in gezinnen
    Mariëlle van den Berg, Ilse Gerritsma en Joyce Knijnenburg (Jeugdbescherming west)

Speeddaten in de Faculty Club georganiseerd door de Leidse Studievereniging Kindermishandeling.

Het symposium sluiten we af met een borrel in de Faculty Club

Accreditatie

De accreditatie-aanvraag van dit symposium verwachten we op korte termijn punten toegekend te krijgen. Als u aanspraak wilt maken op de accreditatie voor K&J/OG, zorg dan dat u op de dag zelf uw registratie- of lidmaatschapsnummer bij de hand heeft, zodat wij uw aanwezigheid kunnen registreren bij de aanmeldbalie. U ontvangt na afloop van het symposium tevens een bewijs van deelname per e-mail.

Wij verwachten accreditatie te krijgen voor de volgende herregistraties: Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist, NVO Basis-Orthopedagoog, NVO Basis-Pedagoog, Master-psycholoog SKJ, master-orthopedagoog SKJ, master-pedagoog SKJ, Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ, Postmaster-orthopedagoog SKJ.

Het symposium wordt georganiseerd door de minorcoördinator Whitney de Haan en coördinator en docent van het eerste minorvak Sabine van der Asdonk, in samenwerking met het studentenbestuur van de Leidse Studievereniging Kindermishandeling (LSK) en de initiatiefnemers van de minor Lenneke Alink en Bernet Elzinga.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.