Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Rechtsbescherming bij uithuisplaatsing: voldoende equality of arms?

Datum
dinsdag 29 november 2022
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GP Leiden
Zaal
C104

Overview

In het afgelopen jaar is veel discussie gevoerd over onvoldoende rechtsbescherming bij uithuisplaatsing in kamerdebatten, media en onderzoeksrapporten. Ook in de eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen is rechtsbescherming bij jeugdbescherming een belangrijke rode draad en worden aanbevelingen tot verbetering gedaan. In November 2022 zal minister Weerwind van Justitie & Veiligheid inhoudelijk ingaan op deze eindevaluatie en tevens ingaan op de vraag hoe de rechtsbescherming kan worden verbeterd.

In Nederland worden kinderen op vrijwillige of gedwongen basis (via een maatregel van kinderbescherming) uit huis geplaatst. Hoe is de rechtsbescherming van ouders en kinderen die te maken krijgen met uithuisplaatsing op dit moment geregeld? Waarover bestaan zorgen? En welke rol heeft de kinderrechter ten aanzien van conflictoplossing over uithuisplaatsingen? 

In deze lezing zal Marielle Bruning, die 1 van de auteurs van de Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen was, ingaan op deze vragen. De lezing zal in het Nederlands worden gehouden.

De sessie wordt in hybride vorm gegeven (waar mogelijk online en persoonlijk). Als u van plan bent om persoonlijk aanwezig te zijn, bevestig uw aanwezigheid dan door een e-mail te sturen naar Asmaa Khadim op a.n.khadim@law.leidenuniv.nl.

Presenter Bio

Prof.mr.drs. Mariëlle R. Bruning is jurist en cultuurwetenschapper en is hoogleraar Jeugdrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in kinderbescherming(smaatregelen), jeugdhulp, juridische aspecten van kindermishandeling, procedurele rechten van minderjarigen, geweld tegen kinderen en internationale mensen- en kinderrechten. Zij is opleidingsdirecteur van de master Jeugdrecht van de universiteit Leiden. Zij publiceert op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming, kindermishandeling, jeugdstrafrecht, kinderrechten en de rechtspositie van de minderjarige. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam, was commissielid van de commissie geweld in de jeugdzorg (commissie De Winter 2015-2019) en is consultant voor de Expert Group Responses to violence against children (CAHENF-VAC) van de Raad van Europa (2020-2022) op het thema melden door professionals van vermoedens van kindermishandeling. Haar onderzoek kenmerkt zich door samenwerking tussen verschillende rechtsgebieden en verschillende disciplines, waarbij zij in de afgelopen jaren nauw samenwerkte met Leidse collega’s pedagogiek. Recent was zij betrokken bij het opstellen van de factsheet Uithuisplaatsingen in opdracht van Parlement en Wetenschap en voerde zij met Leidse collega’s de Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen (september 2022) uit.

About Conflict Resolution @Leiden

Institutions for Conflict Resolution / Conflictoplossende Instituties (COI) is one of the two legal science themes of the Dutch National Sector Plan for Law at Leiden Law School, the other being Empirical Legal Studies. As part of its activities, the COI research group organises a monthly seminar series, Conflict Resolution Seminars @Leiden, for researchers interested in institutions for conflict resolution. The research seminars are intended to explore judicial approaches to resolving difficult and contentious societal problems, ranging from climate protection to race relations. Judicial decision-making at the local, national and supranational levels, as well as alternative dispute resolution approaches, are considered. 

Researchers across Leiden University are invited to present their work, and we welcome interdisciplinary and multidisciplinary research on any topic that aligns with the theme of the seminar series. These seminars are intended to bring together academics from across the university to share ideas and collaborate on mechanisms and strategies that best promote effective and inclusive conflict resolution. If you are interested in becoming a presenter, please contact Asmaa Khadim at a.n.khadim@law.leidenuniv.nl

Click here to join the online session

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.