Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Promovendus Financieel Recht (1,00 fte)

Vacaturenr.
15013
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1,0
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
9 juli 2024
Sluitingsdatum
1 september 2024 Nog 42 dagen om te solliciteren

Solliciteer direct

Bij de afdeling Financieel Recht (Hazelhoff Centre for Financial Law) van het Instituut Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een vacature voor een

Promovendus Financieel Recht (1,00 fte)
Vacaturenummer 15013

Werkzaamheden
Ongeveer een 15% van de werktijd is gereserveerd voor het geven van onderwijsondersteuning. De resterende tijd is gereserveerd voor onderzoek, dat aan het eind van de aanstellingsperiode moet uitmonden in een dissertatie op het gebied van het Financieel Recht. Deelname aan de promovendi-opleiding maakt deel uit van de functie, net als het behalen van een certificaat “basiskwalificatie onderwijs”.

Profiel
Ben jij een getalenteerde onderzoeker op het gebied van het Financieel Recht? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het Hazelhoff Centre for Financial Law wil een verdiepend onderzoek laten uitvoeren over een thema dat past binnen het nieuwe onderzoeksprogramma “Towards a Sustainable and Innovative yet Resilient Financial Sector”.

Een belangrijk aandachtspunt van ons onderzoek betreft de interactie tussen civielrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van financiële markten. Centraal hierbij staat de verregaande impact op de markten als gevolg van een deglobaliseringstrend en de verregaande impact van publiekrechtelijke regels na de wereldwijde crisis op contractuele relaties in de sector. Veel financiële transacties worden nu opgezet en uitgevoerd in een strikt gereguleerde omgeving in plaats van op de voorheen belangrijke en vaak ongereguleerde over-the-counter-markten. Belangrijke thema's hierbij zijn het bevorderen van de rechtszekerheid, het definitieve karakter van transacties, het beschermen van de rechten van private partijen door de vermogensscheiding van het geld en de activa van cliënten en een eerlijke prijsstelling op de markten door de nadruk te leggen op transparantie en het beheren van belangenconflicten.

Klimaatverandering dwingt spelers op de financiële markten tot ingrijpende aanpassingen aan een veranderende omgeving. Tegelijkertijd moet de belangrijke rol van de financiële sector in de samenleving worden gewaarborgd door efficiëntere en effectievere producten en diensten aan te bieden, mede om in te spelen op de veeleisende omstandigheden waarbinnen financiële ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten moeten organiseren. Ook de toegenomen eisen op het gebied van risicobeheer en compliance vragen om een innovatieve reactie via grootschalige toepassing van technologie en digitalisering van het producten- en dienstenaanbod.

Ook de integriteit van de financiële markten gaat een nieuwe richting uit. Ethisch bankieren vereist fundamentele keuzes over de toekomst van de financiële sector en zijn rol in de samenleving. Ervan uitgaande dat de basisintegriteit van operaties nu op orde is na alle veranderingen in regelgeving en het toezicht daarop, is een paradigmaverschuiving waarneembaar naar nieuwe dimensies zoals het toenemende belang van duurzaamheid en de verantwoorde toepassing van technologie.

Je wilt graag een dissertatie schrijven op een financieel rechtelijk thema dat past in het hiervoor geschetste kader van ons onderzoeksprogramma en vindt het daarnaast leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze studenten. Je hebt aantoonbare belangstelling voor het vakgebied van het financieel recht en beschikt over een universitaire opleiding rechtsgeleerdheid, met de nadruk op civiel recht en het financieel recht. Je hebt een goede onderzoekersmentaliteit en een vlotte pen. Jouw ambitie is om vernieuwend en grondig onderzoek te verrichten op het terrein van het financieel recht en om te publiceren ten behoeve van zowel het Nederlandse, als het internationale wetenschappelijke debat. Je beheerst dus niet alleen de Nederlandse maar ook de Engelse taal in woord en geschrift. Je wilt graag ervaring opdoen in het coördineren van financieel rechtelijke vakken. Je beschikt over de vaardigheid om snel te organiseren, om doelgericht samen te werken en om kritisch en zelfstandig je oordeel te vormen.

Spreekt het onderzoeksonderwerp jou aan of heb je een vergelijkbaar onderwerp in gedachten waar je je schouders onder zou willen zetten en past dat in de onderzoeksstrategie van het Hazelhoff Centre for Financial Law, dan nodigen we je graag uit om op de vacature te solliciteren.

De faculteit
De Faculteit Rechtsgeleerdheid is met ruim 5.000 studenten en 450 medewerkers een van de grootste faculteiten van Nederland, die zich in alle verscheidenheid toch kenmerkt door kleinschaligheid. De faculteit richt zich op veelzijdig onderwijs en onderzoek van hoog niveau, nationaal én internationaal. Stimuleren van talent staat hoog in het vaandel van de faculteit die is ondergebracht in het prachtig gerestaureerde Kamerlingh Onnes Gebouw. Werken voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid betekent werken in een inspirerende wetenschappelijke omgeving. Zie voor meer informatie www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid.

De afdeling
Informatie over de afdeling Financieel Recht en het Hazelhoff Centre for Financial Law kan je vinden op https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/financieel-recht

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten voor de duur van vier jaar, met een tussentijdse evaluatie aan het einde van het tweede jaar, waarin gekeken wordt naar de promovendi-opleiding, naar de haalbaarheid van het proefschrift, en naar de progressie in didactische kwaliteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.770,- en maximaal €3.539,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal P).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden.

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan het wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijs certificaat (BKO) of bereid is dit binnen twee jaar te behalen.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je contact opnemen met prof. dr. E.P.M. Joosen, afdelingsvoorzitter, e.p.m.joosen@law.leidenuniv.nl.
Voor meer informatie over de procedure kan je contact opnemen met mevr. drs. J.E. Wessel MA, Instituutscoördinator, tel. 071-5271326; e-mail: j.e.wessel@law.leidenuniv.nl.

Solliciteren
U kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Kandidaten wordt verzocht bij hun sollicitatiebrief een onderwerp voor te stellen, inclusief een bondige indicatie van probleemstelling en plan van aanpak (max. 2 A4). Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld met een motivatiebrief , CV en een kort onderzoeksvoorstel, kunnen tot uiterlijk 1 september 2024 worden gericht aan prof. dr. E.P.M. Joosen.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.