Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Promovendus-positie op het gebied van o.a. Impact van rekenkamers

Vacaturenr.
14767
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1,0
Extern/intern
Extern
Locatie
Den Haag
Geplaatst op
16 april 2024
Sluitingsdatum
5 mei 2024 Vacature gesloten

Promovendus-positie op het gebied van Impact van rekenkamers, hoge colleges van staat en adviesraden op parlement en openbaar bestuur (1 fte)

Het Instituut Bestuurskunde van the Faculty of Governance and Global Affairs is op zoek naar een promovendus die enthousiast wordt van onderzoek naar de impact van rekenkamers, hoge colleges van staat en adviesraden op parlement en openbaar bestuur. Het onderzoek is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de Algemene Rekenkamer. Daarom werk je in Den Haag afwisselend op de Haagse campus van universiteit en bij de Algemene Rekenkamer. Niet alleen omdat bij de rekenkamer een belangrijk deel van de data ligt, maar ook omdat dit extra mogelijkheden biedt voor de verspreiding van onderzoeksresultaten.

Beschrijving van het project
Het Instituut Bestuurskunde zoekt een fulltime promovendus die onderzoek en beperkt onderwijs verzorgt binnen het instituut.

Kamerleden en ambtenaren worden dagelijks overspoeld met grote hoeveelheden informatie en adviezen die inzicht kunnen geven in de besteding van publieke middelen en de werking van beleid. Daarbij worden ze in Nederland bijgestaan door vertrouwde adviseurs zoals de Algemene Rekenkamer, de Raad van State, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid of de Raad voor het Openbaar Bestuur. Zij adviseren allemaal over hoe de overheid beter kan functioneren en oordelen of de overheid zich aan de regels houdt, en dragen op deze manier in principe bij aan publieke waarden als verantwoording, transparantie, legitimiteit en doeltreffendheid. Echter, niet alle adviezen worden opgepikt door de beoogde gebruikers (onder meer departementen, inspecties, of Kamerleden), en leiden tot veranderingen of hervormingen. Waarom dit het geval is, en onder welke omstandigheden adviezen wél impactvol zijn, blijft een prangend vraagstuk waarover we wetenschappelijk nog relatief weinig systematische kennis hebben. Met dit onderzoek draag je bij aan meer robuuste inzichten hieromtrent, met praktische relevantie voor beleidsmakers van de Algemene Rekenkamer en andere relevante publieke organisaties.

De promovendus doet dit op basis van mixed-methods onderzoek, zoals bijvoorbeeld kwantitatieve tekstanalyse, interviews en/of survey(experimenten). Ook een vergelijkend (internationaal) onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

De promotoren van dit promotieonderzoek zijn prof. dr. Sjoerd Keulen en dr. Valérie Pattyn. Als promovendus maak je onderdeel uit van de levendige onderzoeksgroep Bureaucracy and Democracy. Op Campus Den Haag heb je een werkplek tussen andere promovendi, met wie je samen cursussen volgt en kunt klankborden. Bij de Algemene Rekenkamer werk je samen met enthousiaste professionele onderzoekers en experts op het gebied van data-analyse, methoden of design. Daarnaast kan je samenwerken met internationale onderzoekers die als visiting scholars aanwezig zijn binnen de Algemene Rekenkamer.

Dit ga je doen
Van de promovendus wordt verwacht dat hij/zij:

 • Wetenschappelijk onderzoek ontwerpt en uitvoert naar de bovengenoemde vraagstukken. Hierbij zal de promovendus kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken hanteren.
 • Artikelen publiceert in internationale gerefereerde wetenschappelijke tijdschriften en papers presenteert op (inter)nationale academische conferenties.
 • Regelmatig de tussentijdse bevindingen presenteert aan beleidsmakers van de Algemene Rekenkamer en andere relevante publieke organisaties. Ook zal hij/zij bevindingen presenteren tijdens bijeenkomsten en/of in media die het brede publiek als doelgroep heeft.
 • Deelneemt aan cursussen gericht op de ontwikkeling van de methodologische en academische vaardigheden.

Dit breng je mee

Een (research) master in de sociale wetenschappen waaronder bestuurskunde, politicologie, beleidswetenschap, (politieke) economie, sociologie, economie of andere vergelijkbare studierichtingen.

 • Uitstekende studieresultaten.
 • Ervaring met kwantitatieve methoden en technieken en relevante statistische softwarepakketten (R/R Studio, Stata, Qualtrics).
 • Sterke schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in zowel Nederlands als Engels.
 • Het vermogen om zowel individueel als in teamverband te werken.
 • Wetenschappelijke gedrevenheid en interesse en vaardigheden om wetenschappelijke kennis te delen met de praktijk.
 • Een verklaring van goed gedrag en het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring bij de Algemene Rekenkamer is onderdeel van de procedure.

Hier ga je werken
De faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) doet onderzoek naar governance thema's zoals klimaatverandering, terrorisme en (economische) crises. Met haar interdisciplinaire benadering sluit de faculteit goed aan bij omringende nationale en internationale organisaties. Gevestigd in Den Haag, de stad van vrede, veiligheid en recht, benaderen studenten en onderzoekers hedendaagse onderwerpen vanuit zowel een bestuurskundig, politicologisch, juridisch, sociologisch als economisch perspectief. Deze interdisciplinaire benadering geeft het onderzoek en onderwijs van de faculteit een grensoverschrijdend karakter. Zie ook: https://www.universiteitleiden.nl/governance-and-global-affairs

Het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden is één van de grootste en oudste instituten voor academisch onderzoek en onderwijs op het gebied van Bestuurskunde in Nederland en is gevestigd in Den Haag. Het instituut combineert een wereldwijd goede academische reputatie met een centrale positie voor internationale, nationale, regionale en lokale overheidsinstellingen in Den Haag.

Het onderzoeksprogramma van het instituut concentreert zich op de analyse van politics and administration of institutional change. De vijf leerstoelgroepen European Governance, International Governance, Public Sector Management, Comparative Public Sector Reform en Public Affairs & Public Policy brengen onderzoekers met een gezamenlijk profiel samen.

Het Instituut Bestuurskunde biedt een Nederlandstalige opleiding Bachelor Bestuurskunde aan met de specialisaties Beleid, Bestuur en Organisatie, Digitalisering, Data en Governance en Economie, Bestuur en Management. Daarnaast verzorgt het instituut de Nederlandstalige masteropleiding Management van de Publieke Sector en het Engelstalige masterprogramma Public Administration. Zie ook: https://www.universiteitleiden.nl/governance-and-global-affairs/instituut-bestuurskunde

Dit bieden wij
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, bij voorkeur per
1 september 2024. Wij bieden een fulltime aanstelling, aanvankelijk voor de periode van
1 jaar, met de mogelijkheid van verlenging met 3 jaar bij goed functioneren. Het bruto maandsalaris wordt vastgesteld op € 2.770,00 in het eerste jaar, oplopend tot
€ 3.539,00 bruto per maand in het laatste jaar, conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Dit vinden wij belangrijk
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Meer informatie over deze vacature kan verkregen worden door contact op te nemen met prof. dr. Sjoerd Keulen (s.j.keulen@fgga.leidenuniv.nl of 06-11925053).

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 5 mei 2024 ingezonden worden.

Gelieve onderstaande documenten aan te leveren in pdf-formaat bij uw sollicitatie:

 • Motivatiebrief;
 • Cijferlijst van de afgeronde bachelor-, minor- en masterprogramma’s;
 • CV, met indien beschikbaar lijst van publicaties;
 • Een voorbeeldpublicatie (bijvoorbeeld de bachelor of master thesis) in het Engels, en idealiter tevens een voorbeeldpublicatie in het Nederlands;
 • Om elkaar goed te leren kennen, volgen we een aantal stappen in de sollicitatieprocedure. Meer informatie lees je hier https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden . Een pre-employment screening (referenties, diploma’s, VOG) kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Procedure
De selectiegesprekken vinden plaats op 17mei 2024. Een tweede ronde staat gepland op 23 mei 2024. Hierna volgt een arbeidsvoorwaardengesprek. Tijdens de gesprekken kan gevraagd worden om twee referenties aan te leveren.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.