Universiteit Leiden

nl en

Notarieel recht

Onderwijs

De afdeling notarieel recht verzorgt een belangrijk deel van het onderwijs in de bacheloropleiding Notarieel recht en de masteropleiding Notarieel recht.

Het gaat dan met name om de notariële kernvakken: Huwelijksvermogensrecht, Erfrecht, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Onroerend goed alsmede Personen- en familierecht en het Privatissimum en de Notariële wetgeving. Daarnaast komen uiteraard de delen van het belastingrecht aan bod die nauw met het notariaat samenhangen zoals: 'Successiewet en Estate planning' alsmede 'Overdrachtsbelasting en Omzetbelasting'. 
 

Notarieel recht in deeltijd

Als je het reguliere studietempo volgt, beslaat het avondonderwijs in het eerste jaar en een deel van het tweede jaar– afhankelijk van het jaar en het semester – meerdere avonden per week. Dit onderwijs wordt gegeven door dezelfde docenten als het dagonderwijs. De hoorcolleges vinden plaats van 17.00 uur tot 19.00 uur. Avondonderwijswerkgroepen worden doorgaans vanaf 19.00 uur gegeven. De tentamens vinden echter niet in de avonduren plaats. Zij worden voor deeltijdstudenten en voltijdstudenten tegelijk overdag afgenomen. 

In het derde jaar en een deel van het tweede jaar worden de notariële hoofdvakken niet in de avonduren gedoceerd. Voor het volgen van deze vakken kan worden aangesloten bij de reguliere kleinschalige colleges die overdag plaatsvinden. Wil je weten welke vakken de mogelijkheid bieden tot het volgen van avondonderwijs? In de e-studiegids staat per vak aangegeven of er avondonderwijs gevolgd kan worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.