Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfswetenschappen

Publicaties

De medewerkers van de afdeling Bedrijfswetenschappen publiceren regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Hieronder volgt een selectie van recent werk.

2016

Pluut H. (2016), A balanced examination of inter-role conflict (Dissertatie. Department of Organization Studies, Social and Behavioral Sciences, Tilburg University). Promotor(en) en Copromotor(en):Meeus M.T.H.

Adriaanse J.A.A., Santen B.P.A. & Wuisman I.S. (2016), Modelling as a Tool for Cross-border Analysis of the Position of Insolvency Office Holders, International Insolvency Review 25: 167-178.

Vriesendorp, R.D. (2016), (Schade)claims jegens de curator q.q.; op trustachtige wijze veiliggesteld? In: Michael Faure, Ton Hartlief (red.) De Spier-bundel.. Deventer: WoltersKluwer, 127-148.

Van Ooijen, I., Fransen, M.L., Verlegh, P.W.J., Smit, E.G. (2016). Atypical Product Packaging Affects Product Evaluation Through Increased Processing. Food Quality and Preference, 48, 33-40.

Van Ooijen, I. (2016). The Power of Symbolic Packaging Cues. In Advances in Advertising Research, 6, 365-378. Springer Fachmedien Wiesbaden.

Hussain N., Rigoni U & Orij R.P. (2016), Corporate Governance and Sustainability Performance: Analysis of Triple Bottom Line Performance, Journal of Business Ethics 133(2): 1-22.

2015

Adriaanse J.A.A. & Groen E. in 't (2015), Zwaar weer ondernemen. Zaltbommel: Uitgeverij Haystack.

Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Verdoes T.L.M. (2015), Deal or No Deal? Het dwangakkoord buiten faillissement en het perspectief van de schuldeiser: een civilologische verkenning. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29. Deventer: Wolters Kluwer. 1-20.

Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Verdoes T.L.M. (2015), Recovery and Resolution Plans in Banking: a theoretical turnaround management perspective. In: Haentjens M., Wessels B. (red.) Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector. Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector. Cheltenham: Edward Elgar. 236-260.

Arenoe B., Rest J.I. van der & Kattuman P.K. (2015), Game Theoretic Pricing Models in Hotel Revenue Management: an equilibrium choice-based conjoint analysis approach, Tourism Management 51(December): 96-102.

Ilies R., Aw S.S.Y. & Pluut H. (2015), Intraindividual models of employee well-being: What have we learned and where do we go from here?, European Journal of Work and Organizational Psychology 24(6): 827-838.

Orij R.P. (2015), Corporate Social and Environmental Reporting Institutionalized, Journal of Modern Accounting and Auditing 11(2): 112-123.

Parsa H.G., Rest J.I. van der, Smith S.J. & Parsa R.A. (2015), Why Restaurants Fail? Part IV: The Relationship between Restaurant Failures and Demographic Factors., Cornell Hospitality Quarterly 56(1): 80-90.

Pluut H., Curseu P.L. & Ilies R. (2015), Social and study related stressors and resources among university entrants: Effects on well-being and academic performance, Learning and Individual Differences 37: 262-268.

Sierag D., Koole G., Mei R. van der, Rest J.I. van der & Zwart G. (2015), Customer Choice Models with Cancellations and Overbooking, European Journal of Operational Research 246(1): 170-185.

Smith S.J., Parsa H.G., Bujisic M. & Rest J.I. van der (2015), Hotel Cancellation Policies and Consumer Patronage: The Moderating Role of Social Fairness on Willingness-To-Purchase and Word-Of-Mouth, Journal of Travel & Tourism Marketing 32(7): 886-906.

2014

Adriaanse J.A.A., Santen B.P.A. & Wuisman I.S. (2014), European Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders, Report III: The Statement of Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders in Europe.

Beukering E.J.M. van & Adriaanse J.A.A. (2014), ADR/mediation bij (dreigende) insolventie, Tijdschrift voor Arbitrage 2014/4(51): 113-119.

Koupriouchina L., Rest J.I. van der & Schwartz Z. (2014), On Revenue Management and the Use of Occupancy Forecasting Error Measures, International Journal of Hospitality Management 41(August): 104-114.

Van Ooijen, I (2014) Consumentisme: Een goede copingstrategie in tijden van acceleratie? In M. Huijer (ed.), In de versnelling: Achttien jonge wetenschappers over tijd, 96-98. Amsterdam: Boom.

Pluut H., Flestea A.M. & Curseu P.L. (2014), Multiple team membership: A demand or resource for employees?, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice 18(4): 333-348.

Verdoes T.L.M., Adriaanse J.A.A. & Verweij A.M. (2014), Bank Recovery Plans: Strengths and Weaknesses - How to Make a Boiling Banker Frog Jump . In: Haentjens M., Wessels B. (Red.) Bank recovery and resolution, a conference book The Hazelhoff Financial Law Series nr. 2. Den Haag: Eleven Internation publishing. 25-47.

Vriesendorp, R.D. (2014). Het buitengerechtelijk akkoord en het concept-voorstel WCO II. Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod 2014: Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' (pp. 67-120). Zutphen: Uitgeverij Paris.

2013

Adriaanse J.A.A., Stigter G. & Rest J.I. van der (2013), Banken en ondernemingen in tijden van crisis - Onbedoelde gedragseffecten in de contractuele relatie? Een eerste empirische verkenning. In: Boom W.H. van, Giesen I., Verheij A.J. (Eds.) Capita Civilologie: handboek empirie en privaatrecht. Civilologie no. 6. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 669-692.

Rest J.I. van der & Roper A.J. (2013), A Resource-Advantage Perspective on Pricing: shifting the focus from ends to means-end in pricing research?, Journal of Strategic Marketing 21(6): 484-498.

Vissers J., Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2013), Conflictmanagement binnen bedrijven in zwaar weer: de mediërende rol van turnaround managers bij het motiveren van werknemers in een reorganisatie onder druk, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement (3): 16-25.

Vriesendorp, R.D. (2013). Insolventierecht. Deventer: Kluwer. (Studiereeks Burgerlijk Recht, 8).

Eerder

Van Ooijen, I., Bernritter, S.F., Van Leeuwen, M.L., Müller, B.C.N. (2012). Waarom zou ik vrijgevig zijn? Het effect van zelfovertuiging op het geven van fooi. In: Strick, M.A., Baas, M., Van Dillen, L.F., Dotsch, R., Lakens, D., De Vries, N (ed.), Jaarboek Sociale Psychologie 2012, 191-194.

Vriesendorp, R.D., & Gramatikov, M.A. (2010). Funding corporate rescue: The impact of the financial crisis. International Insolvency Review, 19(3), 209-237.

Vriesendorp, R.D. (2009). Regulating the insolvency office-holder profession: A necessity? In B. Wessels (ed.), Crossing (Dutch) borders in insolvency (pp. 31-38). Nottingham: INSOL Europe.

Vriesendorp, R.D. (2007). De invloed van crediteuren op de aanstelling van een integere curator. In M.L.S. Kalff, R. Mulder, & S.H. de Ranitz (Eds.), De integere curator (pp. 41-51-4). Deventer: Kluwer. (Insolad jaarboeken, 2007).