Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfswetenschappen

Leerstoel Turnaround Management

De leerstoel 'Turnaround management' is gericht op onderzoek naar reorganisatie en insolventie.

Uniek aan de geformuleerde doelstelling is de focus op vroegtijdige herkenning van symptomen en oorzaken van teloorgang van ondernemingen, evenals succes- en faalfactoren van turnaround strategieën. Achtergrond van de instelling van de leerstoel in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is dat zowel in tijden van economische crisis als in hoogconjunctuur veel vraagstukken bestaan ten aanzien van ondernemingen in zwaar weer, en in het bijzonder de vraag hoe faillissementen kunnen worden voorkomen. Dit is onder meer te verklaren door de grote economische en sociale betekenis van deconfitures en massaontslagen.

Turnaround management als wetenschapsgebied zoekt naar antwoorden op vragen als hoe voorkomen kan worden dat bedrijven in problemen raken, welke saneringsmaatregelen in de praktijk worden genomen en wat knelpunten zijn die daarbij optreden.

Ook houdt het zich bezig met vraagstukken rondom de efficiëntie van faillissementswetgeving en de surseance van betaling. Het is bij uitstek een interdisciplinair en internationaal georiënteerd vakgebied waarbinnen onderwerpen als strategisch ondernemerschap, faillissementsrecht, marketing, mediation en financiering bij elkaar komen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.