Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Schokken en verstoringen in breekbaar materiaal

Hoe beheersen kenmerken van de architectuur van breekbare materialen hun extreme mechanica?

Financiering
NWO Vidi 2011 NWO Vidi 2011

In gewone vaste stoffen zijn schokken en scheuren extreme mechanische fenomenen waarvoor extreme krachten uitgeoefend moeten worden. Maar zacht materiaal is anders. Granulaire media, schuim en polymeernetwerken kunnen zo zacht gemaakt worden dat zelfs de kleinste verstoringen extreme mechanische reacties kunnen uitlokken. Als dat gebeurt zijn deze materialen niet alleen zacht, maar ook breekbaar. Voor breekbare materialen gaat de standaard theoretische benadering van linearisatie van Hamilton niet op. Voor de theoretische beschrijving hiervan is een nieuwe benadering nodig op basis van niet-lineaire golven en ongebruikelijke modes of failure als de fundamentele excitaties van breekbare materie. Het uiteindelijk doel van het onderzoek is het bloot leggen van hoe geometrische en topologische kenmerken van de architectuur van breekbare materialen hun extreme mechanica beheersen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.