Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Population-Scale Network Analysis (POPNET)

Een infrastructuur voor onderzoeksdata in computationele sociale wetenschappen

Looptijd
2021 - 2026
Contact
Frank Takes
Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek University of Amsterdam.

POPNET is een digitale infrastructuur en onderzoeksgemeenschap met als doel longitudinale sociale netwerkgegevens van de gehele Nederlandse bevolking te ontsluiten voor academische onderzoeksdoeleinden. Het maakt nieuw opwindend onderzoek mogelijk op een geanonimiseerde en ethisch en juridisch verantwoorde manier. Dit onderzoek kan leiden tot bruikbare inzichten in belangrijke kwesties zoals segregatie, substantiƫle sociale verandering en duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, zoals het verminderen van ongelijkheid.

Onderzoeksinfrastructuur

Er zal een eerste onderzoeksinfrastructuur worden ontwikkeld die qua hard- en software specifiek is toegesneden op grootschalige sociale netwerkanalyse. Rijke methoden uit de sociale netwerkanalyse en netwerkwetenschap zullen worden toegepast om nieuwe en voorheen onbekende kennis over de complexiteit van de Nederlandse bevolking te onthullen. Dit vereist de ontwikkeling van een infrastructuur die dit soort onderzoek faciliteert in termen van rekenkracht, geheugen en datamanagement.

Onderzoek naar sociale netwerkanalyse

Proefstudies op het gebied van sociale netwerkanalyse zullen worden uitgevoerd op het (geanonimiseerde) sociale netwerk van Nederland op bevolkingsschaal, bestaande uit 17 miljoen knooppunten (mensen) en hun honderden miljoenen familie-, werk-, school- en buurtbanden, alsmede demografische kenmerken. Het onderzoek, dat een sterk computationeel-sociaalwetenschappelijk karakter heeft, zal parallel aan de bouw van de onderzoeksinfrastructuur worden uitgevoerd, zodat het ontwikkelde platform en de behoeften van de onderzoekers op elkaar kunnen worden afgestemd.

Community building

Onderzoek naar netwerkanalyse heeft aan populariteit gewonnen op allerlei andere gebieden dan sociale en geesteswetenschappen, waaronder wiskunde, computerwetenschappen, natuurkunde en biologie. Onder de termen netwerkwetenschap en complexe netwerken is een overvloed aan technieken ontwikkeld om sociale complexiteit te beoordelen. Daarnaast is in de sociale wetenschappen een rijke verzameling van benaderingen voor sociale netwerkanalyse ontwikkeld. Binnen POPNET willen we elk van deze disciplines samenbrengen in een poging om, in een multidisciplinaire setting, de sociale complexiteit en veerkracht van de Nederlandse bevolking te karakteriseren en te begrijpen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.