Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Kansen voor kinderen met betekenisvol datagebruik

Alle kinderen verdienen een kansrijke start. Maar sommige kinderen beginnen met een achterstand, door problemen tijdens de zwangerschap of doordat ze opgroeien in gezinnen waar risico’s spelen, zoals armoede, verslaving, of psychische problemen.

Looptijd
2021 - 2023
Contact
Wessel Kraaij
Financiering
NWO - Nationale Wetenschapsagenda
Ministerie van VWS
Partners

Erasmus MC, LIACS, LAW, Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Stichting Enver en William Schrikker Stichting. 
Dit project is gelinkt met het universitaire stimuleringsprograma Population Health Living Lab (LUMC, FGGA , FSW, FWN) en het RIVM (dr. Jeroen Struijs).

Deze achterstand kan soms levenslange gevolgen hebben. In dit project onderzoeken wij hoe relevante databestanden, o.a. van het Centraal Bureau van de Statistiek, gebruikt kunnen worden om deze kinderen en (aanstaande) gezinnen beter te helpen. Door ze tijdig in beeld te krijgen voor passende hulpverlening. En door gemeentelijk beleid beter af te stemmen op hun behoeften. Wij werken samen met ouders in kwetsbare omstandigheden, hulpverleners en gemeenten, zodat ons onderzoek aansluit bij hun behoeften en prioriteiten.

De bijdrage vanuit LIACS begint met het definiëren van de randvoorwaarden voor het gebruik van big data-analyse in co-creatie met alle belanghebbenden. Vervolgens wordt een cohortdataset over de eerste 1000 dagen geanalyseerd om relevante voorspellers (risico- en beschermende variabelen) te vinden voor risico’s op negatieve gezondheidsuitkomsten. Deze analyse zal worden gebruikt om een bestaand screeningsinstrument te verfijnen en om het gemeentelijk beleid op het gebied van jeugdzorg te informeren.

Het project wordt geleid door dr. Tanja Houweling in samenwerking met dr. M.P. Lambregtse-van den Berg van het Erasmus MC en prof.dr. Wessel Kraaij van het LIACS. Vanuit Leiden zijn ook data scientist dr. Anton Schreuder (LIACS) en prof. Simone van der Hof (LAW) betrokken. Verder zijn ook Hogeschool Rotterdam, CBS en William Schrikker Stichting aangesloten als partner/adviseur.  NWO financiert dit project vanuit de Nationale Wetenschapsagenda met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van het programma Kansrijke Start.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.