Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

ANO-NET: Anonimiteit in complexe netwerken

Dit project ontwikkelt methoden om de anonimiteit van individuen in sociale netwerkgegevens te waarborgen.

Looptijd
2021 - 2025
Contact
Frank Takes
Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het ANO-NET project ontwikkelt methodes om de anonimiteit van individuen in sociale netwerkgegevens te verzekeren. Wanneer gegevens over mensen worden geanalyseerd voor wetenschappelijke doeleinden, is de privacy van de betrokken individuen van het grootste belang. Voor conventionele gegevens in tabelvorm kunnen bestaande methoden op het gebied van statistische controle op openbaarmaking garanderen dat individuen in de gegevens niet kunnen worden geïdentificeerd op basis van hun kenmerken.

In het ANO-NET project streven wij ernaar soortgelijke benaderingen voor de controle van anonimiteit te ontwikkelen, maar dan voor complexe netwerkgegevens. De in het project ontwikkelde algoritmen kunnen worden gebruikt om de anonimiteit van individuen te meten en te controleren, niet op basis van hun kenmerken, maar op basis van hun connecties, dus hun structurele positie in het sociale netwerk waar zij deel van uitmaken. Dit is een niet-triviaal proces, aangezien de beoordeling van netwerkposities betrekking heeft op bekende computationeel uitdagende problemen in de grafentheorie.

Het project is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Computational Network Science (CNS) groep van de Universiteit Leiden. De uitkomsten zullen nuttig zijn voor onderzoekers en praktijkmensen die sociale netwerkgegevens willen delen en daarbij de anonimiteit van individuen in deze gegevens willen waarborgen. In die zin helpt het project ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, zoals die in de GDPR, op een meetbare manier wordt nageleefd. Meer in het bijzonder zullen de resultaten van het project herbruikbaar zijn door het zusterproject POPNET over sociale netwerkanalyse op bevolkingsschaal.

Binnen dit project is een van de doelstellingen het creëren van een duurzame onderzoeksinfrastructuur voor de analyse van grootschalige sociale netwerkgegevens over de Nederlandse bevolking. In dat verband is controle op statistische openbaarmaking van het grootste belang. Het ANO-NET project is gestart in oktober 2021 en duurt tot 2025.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.