Universiteit Leiden

nl en

PhD-project

Herkenning van kinderen met en at risk voor angststoornissen in de huisartsenpraktijk

Herkennen huisartsen kinderen die (een verhoogd risico voor) angststoornissen hebben en is er een patroon dat kan helpen om kinderen met en zonder angststoornissen te onderscheiden in de huisartsenpraktijk?

Looptijd
2017 - 2020
Contact
Semiha Aydin
Financiering
Profileringsgebied: Health, prevention and the human life cycle (LU)
Partners

LUMC
Curium-LUMC

Achtergrond

Angststoornissen komen veel voor en worden gekenmerkt door een vroeg ontstaan, persistentie tot in de volwassenheid en veel overlap met lichamelijke klachten. Vaak worden ze pas gediagnosticeerd en behandeld nadat er al andere, op het eerste gezicht meer alarmerende problematiek bij is gekomen. Omdat angst zo vaak gepaard gaat met lichamelijke klachten en omdat de huisartsenzorg een levensloop benadering kent, is de huisarts belangrijk in diens tijdige herkenning en behandeling.

Onderzoek

Middels zowel dossieronderzoek als door het voorleggen van casusbeschrijvingen aan huisartsen proberen wij te achterhalen 1) of er een patroon is waarmee op groepsniveau onderscheid kan worden gemaakt tussen kinderen met en zonder een angststoornis op basis van informatie uit het elektronische pati├źntendossier 2) wanneer huisartsen in staat zijn om angststoornissen als zodanig te herkennen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.