Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Een recht op een zelfgekozen steunfiguur voor jeugdigen?

Het onderzoek richt zich op de voor- en nadelen van een wettelijke regeling voor een zelfgekozen steunfiguur voor jeugdigen uit het eigen netwerk.

Looptijd
2023
Contact
Renske de Boer
Financiering
Ministerie van VWS

De zelfgekozen steunfiguur is een door de jeugdige zelf aangewezen steunfiguur uit het informele netwerk. De steunfiguur treedt op als ondersteuner en/of belangenbehartiger van de jeugdige richting zijn of haar hulpverleners en/of ouders.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd, in opdracht van het Ministerie van VWS, naar aanleiding van een initiatiefnota van Tweede Kamerlid Peters om een recht op een zelfgekozen steunfiguur voor jeugdigen in de wet op te nemen. Naar aanleiding van de bespreking van deze initiatiefnota is een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om te onderzoeken of, en zo ja hoe, een zelfgekozen steunfiguur zoals beschreven in de initiatiefnota van Peters in de Jeugdwet kan worden verankerd en om daarbij eventuele knelpunten in kaart te brengen.

Het onderzoek wordt verricht op basis van een documentenonderzoek, rechtswetenschappelijke analyse, interviews met sleutelfiguren, groepsgesprekken met onder andere jeugdigen, ouders, zelfgekozen steunfiguren en professionals) en een expertmeeting.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.