Universiteit Leiden

nl en

PhD-project

Ontwerponderzoek naar adaptieve feedback en gedifferentieerde support bij gespreksvaardigheid Moderne Vreemde Talen

Hoe kunnen docenten de gespreksvaardigheid in MVT van de individuele leerling in klassen van 30 verbeteren?

Looptijd
2014 - 2018
Contact
Esther de Vrind
Financiering
DUDOC-ALFA

Feedback is een krachtig middel om de taalvaardigheid te verbeteren (Lyster & Sato, 2010). Echter het geven van adaptieve feedback en support is zeer complex (zie Integrative model of adaptive  feedback, De Vrind & Janssen, 2016). 
Dit onderzoek gaat na hoe docenten hun feedback kunnen afstemmen op de individuele leerling  en welke ‘gedifferentieerde support’ in de vorm van uitleg en oefeningen (Janssen, Westbroek & Doyle, 2015) docenten kunnen aanbieden om de gespreksvaardigheid MVT van hun leerlingen te verbeteren in reguliere klassen van 30 leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Centrale onderzoeksvragen

 1. Wat zijn ontwerpprincipes voor een didactische aanpak voor feedback en support bij gespreksvaardigheid MVT in het voortgezet onderwijs die adaptief is voor leerlingen en praktisch voor docenten?
 2. Wat zijn ontwerpprincipes voor een professioneel ontwikkeltraject voor vreemdetalendocenten dat als doel heeft het vergroten van hun praktisch didactisch repertoire van adaptieve feedback en gedifferentieerde support voor gespreksvaardigheid MVT? 
   

Methode

Fase 0:

Literatuuronderzoek naar criteria voor effectieve feedback bij gespreksvaardigheid MVT. Resultaat:

 • Een ontwerp van praktische en adaptieve didactische aanpak
 • Instrumenten (observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviews)

Fase 1 (ter beantwoording van onderzoeksvraag 1):

Testen en verfijnen van praktische didactische aanpak voor adaptieve feedback en gedifferentieerde support in de lespraktijk (zie instrumenten B, C, D, E)

Fase 2 (beantwoording onderzoeksvraag 2):

 • Ontwerpen van een professioneel ontwikkeltraject voor vreemdetalendocenten
 • Effecten van professioneel ontwikkeltraject met voor- en nameting.

Doel: uitbreiden adaptieve en praktische didactisch repertoire van feedback en gedifferentieerde support (zie instrumenten A, B, C, D, E) 

Instrumenten:

Repertoire feedback en support docent:

 • A. Observatie-instrumenten voor beschrijven docentfeedbackgedrag + support
 • B. Laddering-interview (Janssen, Westbroek, Doyle & van Driel, 2013) waarin docent wordt gevraagd welke feedback en support hij/zij gaf in de les, hoe en waarom.

Afstemming op leerlingen:

 • C. Analyse en beoordeling gesprekken van leerlingen in de MVT
 • D. Vragenlijsten voor leerlingen om vast te stellen in hoeverre de leerling de feedback en support als adaptief ervaart

Praktische bruikbaarheid ontworpen didactische aanpak:

 • E. Onderwijsimpact-instrument (Janssen et al., 2013).

 

Foto: Joe Raedle / Getty Images News / Getty Images / Universal Images Group

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.