Universiteit Leiden

nl en

PhD-project

Kenmerken en condities van reflectieve dialoog in de context van samenwerkende en samen lerende docenten in het Nederlandse basisonderwijs

Op grond van eerder theoretisch en empirisch onderzoek mogen reflectieve dialogen tussen docenten op de werkvloer worden gezien als een effectieve methode voor professionele ontwikkeling. Literatuur over stimuleren van reflectieve dialogen is beperkt. Kenmerken van reflectieve dialogen en processen die zich afspelen tussen docenten over tijd zijn weinig in diepte onderzocht. Dit onderzoek draagt bij aan de kennisbasis over reflectieve dialogen middels het in kaart brengen van kenmerken, ontwikkeling en condities in de context van samenwerkende en samen lerende docenten in het Nederlandse basisonderwijs met als doel een interventie te ontwerpen en te testen om reflectieve dialogen te stimuleren.

Looptijd
2019 - 2024
Contact
Simone Rijksen
Financiering
NWO promotiebeurs voor leraren NWO promotiebeurs voor leraren
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.