Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Verbetering van de effectiviteit van de educatieve minor om de instroom van bèta studenten in de lerarenopleiding te verhogen

De educatieve minor is in 2009 ingevoerd als een nieuwe route naar het leraarschap. De instroom van bètastudenten is laag, en ongeveer 20% van de studenten die de minor heeft afgerond stroomt door naar de educatieve master

Looptijd
2017 - 2019
Contact
Alma Kuijpers

In dit onderzoek wordt de educatieve minor onderzocht vanuit twee invalshoeken:

  • Hoe komt het dat een bètastudent uiteindelijk kiest voor een onderwijsbaan? 
  • In hoeverre worden de oorspronkelijke doelstellingen van de educatieve minor bereikt met de huidige opzet en curriculum?

Beide invalshoeken zullen uiteindelijk leiden tot voorstellen voor interventies ter verbetering van de educatieve minor gericht op het verhogen van de in- en doorstroom van bèta studenten in de educatieve minor en de eerstegraads lerarenopleiding.

Lees de uitgebreide onderzoeksbeschrijving in het Engels.

Foto: Jon Feingersh / Blend / Learning Pictures / Universal Images Group

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.