Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Manifesting Mandates: Navigating Ambiguity in UN Special Political Missions

Hoe worden top-down richtlijnen vertaald en geïmplementeerd op missieniveau in VN-vredesoperaties?

Looptijd
2024 - 2029
Contact
Tom Buitelaar
Financiering
FGGA Starter Grant

Normen voor conflictbeheer in multilaterale fora zoals de VN-Veiligheidsraad zijn aan verandering onderhevig. Deze onzekerheid bemoeilijkt de interpretatie van mandaten en politieke richtlijnen door VN-vredesoperaties, die vaak statisch, vaag en onvoldoende afgestemd zijn op complexe en snel veranderende omgevingen. Hoe vertalen VN-Veiligheidsraadmandaten zich naar concrete actie? We onderzoeken deze kwestie binnen de context van Speciale Politieke Missies (SPM's), die steeds vaker worden ingezet voor wereldwijd conflictbeheer omdat grootschalige militaire vredesoperaties niet langer haalbaar worden geacht vanwege kosten, het onvermogen om conflicten op te lossen, en het gebrek aan levensvatbare exit-strategieën.

Zie voor meer informatie de Engelse pagina

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.