Universiteit Leiden

nl en

PhD-project

Transnational and Cross-Cultural Agents in the 17th Century Overseas Expansion

Waarom zijn transnationale en interculturele agenten zoals Henrich Carloff en Willem Leyel belangrijk voor de studie van de vroegmoderne expansie?

Looptijd
2013 - 2017
Financiering
ERC ERC

In mijn onderzoek bestudeer ik de wijze waarop de vroegmoderne langeafstandshandel werd opgebouwd en in stand gehouden werd vanuit een individueel perspectief. Ik ben geïnteresseerd in de wijze waarop vroegmoderne ondernemers hun carrière opbouwden en welke rol zij speelden in de 17e-eeuwse wereldhandel en geopolitieke ontwikkelingen. Deze mannen werkten in en voor verschillende landen; ik richt me vooral op Scandinavische, Duitse en Nederlandse ondernemers. Mijn geografische focus ligt vooral op de Atlantische en Indische Oceaan, en ik beargumenteer dat de cross-culturele connecties van deze mannen met de lokale bevolking in verschillende delen van de wereld van cruciaal belang waren voor hun succes. 

Meer informatie over dit onderzoeksproject is beschikbaar op de Engelstalige pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.