Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Het EUROLITHIC-project

Waar komen de talen die we vandaag de dag in Europa spreken vandaan? Wanneer in de prehistorie hebben deze talen zich hier gevestigd, en wat waren de mechanismes die vorming van het huidige Europese taalkundige landschap hebben bepaald?

Looptijd
2017  -   2022
Contact
Guus Kroonen
Financiering
ERC Starting Grant ERC Starting Grant
Partners

Kristian Kristiansen, Universiteit van Gothenburg

Beeld: Minna Sundberg

Sinds de vroege geschiedenis wordt in Europa een lappendeken van Indo-Europese dialecten gesproken: Germaans, Keltisch, Italisch, Balto-Slavisch en Grieks. Door de eeuwen heen ontwikkelden zich hieruit de moderne Europese talen, waaronder  Russisch, Italiaans, Litouws en Zweeds, maar ook de internationale lingua franca’s Frans, Spaans en Engels.

De komst van het Indo-Europees was één van de belangrijkste taalkundige omwentelingen in de voorgeschiedenis van het continent, die uiteindelijk leidde tot het uitsterven van alle eerder gesproken talen – met uitzondering van het Baskisch. De oorsprong van het Indo-Europees is daarom onderwerp van een belangrijk wetenschappelijk debat onder taalkundigen, archeologen en in toenemende mate genetici.

De Europese genenpool is grotendeels gevormd door drie prehistorische groepen: 1) jagers-verzamelaars die Europa na de laatste ijstijd hebben herbevolkt, 2) neolithische boeren die het continent vanuit de Levant en Turkije hebben gekoloniseerd, en 3) mobiele veehoeders die zich vanaf de kopertijd vanuit het West-Euraziatische steppegebied in Europa hebben gevestigd. De interacties van al deze groepen is nog altijd zichtbaar in de woordenschatten van de Indo-Europese talen, waaronder de talen die nu nog gesproken worden.

Het EUROLITHIC-project bestaat uit een interdisciplinaire ploeg wetenschappers van historisch-taalkundigen en (bio)archeologen. Door de woordenschatten van de Indo-Europese talen te ontleden, en hun culturele kenmerken te koppelen aan bevindingen uit de archeologie en genetica, brengen we de prehistorische bewegingen en contacten tussen de Indo-Europese taalgroepen in kaart. Het doel is hiermee de Europese prehistorie beter te leren begrijpen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie