Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Shy parent, shy child?

Delineating psychophysiological endophenotypes of social anxiety disorder

Auteur
Anita Harrewijn
Datum
18 januari 2018
Links
Promotie
Nieuwsbericht

Het doel van mijn proefschrift was om te kijken of verschillende maten tijdens rust, de sociale evaluatie taak en de spreektaak (gedrag, EEG en hartslag) endofenotypes van sociale angststoornis zijn. Dit is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de mechanismes die een rol spelen in het ontwikkelen en in stand houden van sociale angststoornis. In dit proefschrift heb ik mij gericht op drie criteria voor endofenotypes: is de maat gerelateerd aan de stoornis (tweede hoofdstuk), gaat de maat samen met de stoornis binnen families en is de maat erfelijkheid (vierde, vijfde en zesde hoofdstuk). Delta-beta correlatie, P1 en ERN voldeden aan het eerste criterium voor endofenotypes. Delta-beta correlatie, reactietijd, N1 en P3 voldeden aan de tweede en derde criteria voor endofenotypes. We hebben het vierde criterium ‘familieleden die geen last van de stoornis hebben, moeten de maat meer laten zien dan mensen uit de normale populatie’ en het vijfde criterium ‘de maat moet onafhankelijk zijn van staat’ niet getest. We moeten dus voorzichtig zijn met onze conclusie dat deze psychofysiologische maten endofenotypes van sociale angststoornis zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.