Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Religie en praten over gender in het gezin: Zijn religiositeit en genderstereotiepe boodschappen gerelateerd aan genderspecifieke ideeën en voorkeuren van kleuters?

Individuele verschillen in genderstereotiepe ideeën en voorkeuren van kinderen zijn voor een deel te verklaren door kenmerken van het gezin. Zo speelt religiositeit een centrale rol bij de vorming van overtuigingen over traditionele genderrollen binnen de familie. De intergenerationele overdracht van genderstereotypen vindt deels plaats door de manier waarop ouders praten over gender.

Auteur
Else de Vries, Lotte van der Pol, Dimiter Toshkov, Marleen Groeneveld en Judi Mesman
Datum
17 maart 2022
Links
Lees 'Fathers, faith, and family gender messages'

Deze genderstereotiepe boodschappen worden echter zelden expliciet geuit (bijv. “jongens zijn beter in wiskunde dan meisjes”). Vaker worden de genderstereotiepe boodschappen op een impliciete, onbewuste, manier overgebracht (bijv. vaker kinderen in een stereotiepe activiteit een compliment geven dan in een contrastereotiepe activiteit). Daarom onderzochten we in deze studie het verband tussen religiositeit van ouders, de manier waarop zij impliciet over gender praten en de genderstereotiepe ideeën en voorkeuren van kleuters.

In een steekproef van 134 gezinnen (81 met tenminste één Christelijke ouder) met een kind van 4-6 jaar oud, hebben we met behulp van een platenboek impliciete boodschappen over gender onderzocht tijdens een gesprek tussen vader, moeder en kind. Vaders en moeders vulden daarnaast een vragenlijst in om het belang van religie in hun dagelijks leven te meten. Kleuters werden geïnterviewd over hun genderspecifieke ideeën en persoonlijke voorkeuren wat betreft genderstereotiepe beroepen.

Onze studie liet zien dat wanneer ouders religieuzer zijn, kleuters meer stereotiepe ideeën hebben over welke beroepen geschikt zijn voor mannen en vrouwen. Bovendien vonden we bewijs voor een specifieke rol van religieuze vaders wat betreft het impliciet communiceren van genderstereotiepe boodschappen. Hoe religieuzer de ouders waren, hoe stereotieper vaders (maar niet moeders) over gender praatten. Bovendien waren alleen de genderstereotiepe opmerkingen van vaders geassocieerd aan de stereotiepe ideeën van kinderen. Kortom, onze resultaten wijzen op een unieke rol van vaders in de genderontwikkeling van kinderen.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.