Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Heeft het verlies van een ouder in de kindertijd invloed op de langetermijngezondheid?

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de langetermijngevolgen van het meemaken van het overlijden van een ouder tijdens de kindertijd voor mentale en fysieke gezondheid. Dit hebben we onderzocht bij 2640 volwassenen tussen de 18 en 65 jaar. Van de 2640 deelnemers hadden 177 deelnemers het overlijden van hun ouder tijdens de kindertijd meegemaakt (0-18 jaar) en 2463 deelnemers hadden dit niet meegemaakt.

Auteur
Carline van Heijningen, Sheila van Berkel, Selena Rosinda, Brenda Penninx, Lenneke Alink, Bernet Elzinga
Datum
05 december 2023
Links
Long‐term effects of experiencing childhood parental death on mental and physical health

Resultaten

  • We vonden geen verschillen op groepsniveau tussen volwassenen die het overlijden van hun ouder tijdens de kindertijd hebben meegemaakt op het gebied van mentale gezondheid - zoals depressie en angst -, fysieke gezondheid en gezondheidsgedrag vergeleken met volwassenen die dit niet hebben meegemaakt.
     
  • Binnen de groep volwassenen met een verlies van een ouder tijdens de kindertijd hebben we ook gekeken naar de leeftijd waarop zij hun ouder verloren en welke ouder overleden was. 
    • Het overlijden van een ouder op relatief jongere leeftijd was gerelateerd aan het hebben van gedachten aan en/of ideeën over suïcide. Echter waren er maar heel weinig deelnemers die aangaven weleens gedachtes over zelfmoord te hebben gehad, daarom kunnen we niet uitsluiten dat deze bevinding op toeval is gebaseerd.
    • Er waren geen verschillen in de gezondheid van mensen van wie hun vader was overleden in vergelijking met mensen van wie hun moeder was overleden.
    • Er waren ook geen verschillen in de gezondheid van mensen van wie hun ouder met hetzelfde geslacht overleden was in vergelijking met mensen van wie hun ouder van het andere geslacht overleden was.

Conclusies

De resultaten laten zien dat, als naar het gemiddelde van de groep wordt gekeken, de mentale en fysieke gezondheid van mensen die hun ouder hebben verloren tijdens hun kindertijd gemiddeld niet verschilt van deelnemers die dit verlies niet hebben meegemaakt.

Natuurlijk zijn er wel veel individuele verschillen in de mogelijke effecten van het meemaken van het overlijden van een ouder op de gezondheid van mensen. Om die individuele verschillen te kunnen duiden, is het van belang om factoren gerelateerd aan het verlies van een ouder in beeld te brengen en om te onderzoeken of dit samenhangt met uitkomsten op de lange termijn.

In ons eigen onderzoek zullen we verder onderzoeken hoe we individuele verschillen kunnen begrijpen en hebben we onder andere interviews met deelnemers gedaan om verder in te zoomen op verschillen in de beleving van de periode rondom en na het overlijden.

Lees meer over het onderzoek 'Veerkracht na verlies' ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.