Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Docenten, relax! Hoe leerkrachten interpersoonlijk coöperatief gedrag kunnen uitlokken bij leerlingen die dreigen uit te vallen

De samenwerkingsbereidheid van leerlingen ligt ten grondslag aan een goede relatie tussen leraar en leerling, en is positief gerelateerd aan de betrokkenheid met school van leerlingen. Het bevorderen van samenwerkingsbereidheid in plaats van tegendraads gedrag van leerlingen zou vooral nuttig kunnen zijn om kwetsbare leerlingen te beschermen tegen schooluitval.

Auteur
Lian van Vemde, Monika Donker, Tim Mainhard
Datum
11 oktober 2022
Links
Download the publication

Om te begrijpen hoe de samenwerking tussen leerlingen precies kan worden bevorderd, onderzochten we het interpersoonlijke gedrag van leraren in het voortgezet onderwijs en 'risicoleerlingen' tijdens dyadische interacties (N = 82 dyades) in de context van positieve leraar-leerling relaties.

Met behulp van Continuous Assessment of Interpersonal Dynamics werd het gedrag van leraren en leerlingen van moment tot moment gemeten in termen van interpersoonlijke betrokkenheid (dominantie vs. onderdanigheid) en gemeenschap (tegenstand vs. samenwerking). Tijdreeksanalyses werden gebruikt om interpersoonlijk gedrag tussen individuen, binnen groepen en tussen groepen te analyseren.

Coöperatief gedrag van studenten was het meest waarschijnlijk als docenten vriendelijk en meewerkend optraden en als docenten hun autoriteit en de structuur die ze oplegden aan de interactie herhaaldelijk 'loslieten', waardoor studenten mogelijk meer vrijheid kregen om zich te uiten en samen te werken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.