Universiteit Leiden

nl en

Boek

Van driestromenland tot delta? Beschouwingen over ontwikkelingen in de Nederlandse politiek

Lange tijd werd de Nederlandse politiek gedomineerd door drie ideologische stromingen: de christendemocratie, de sociaaldemocratie en het liberalisme. Inmiddels zijn deze hoofdstromen smaller geworden en zijn er ter linker- en rechterzijde diverse nieuwe politieke stromen en stroompjes ontstaan. In deze bundel onderzoeken verschillende auteurs hoe deze politiek-ideologisch en organisatorische ontwikkeling is verlopen en wat de mogelijke gevolgen zijn voor democratie, bestuur en regeerbaarheid van Nederland.

Auteur
Tom Louwerse, Rudy Andeweg, Joop van Holsteyn & Josje den Ridder (red.)
Datum
16 december 2019
Links
› Leiden University Press

Inhoud

 • Tom Louwerse, Rudy Andeweg, Joop van Holsteyn & Josje den Ridder, ‘Inleiding: Nederlandse politiek van driestromenland tot delta?’
 • Paul Lucardie & Gerrit Voerman, ‘Driestromenland in kaart’
 • Hans Oversloot & Margo Trappenburg, ‘Ideologische tijden’
 • Knut Heidar & Bram Wauters, ‘“The times they are a’changing…”, ook voor partijorganisaties’
 • Tom van der Meer & Philip van Praag, ‘Volatiliteit en fragmentatie: op zoek naar de dader’
 • Galen Irwin & Joop van Holsteyn, ‘Wat je zegt, ben je zelf… Inzicht in kiesgedrag in Nederland in de 21e eeuw’
 • J.Th.J. van den Berg, ‘De drie gedaanten van het parlement. Of zijn het er toch vier?’
 • Hans Vollaard, Hester van de Bovenkamp & Bas Denters, ‘Het belang van democratische vertegenwoordiging tussen verkiezingen’
 • Henk te Velde & Wim Voermans, ‘Autoriteit en onderhandelen. Over regenten en polderbestuurders’
 • Jet Bussemaker, ‘Van rendement naar wederkerigheid: praktijkreflecties over de Nederlandse burger en kiezer in de 21e eeuw’
 • Elco Brinkman, ‘Midden in de delta’
 • Meine Henk Klijnsma, ‘Stabiliteit en verandering in het politiek-democratisch bestel: een reflectie vanuit de ambtelijke praktijk’
 • Patrick van Schie, ‘Hoe te ontkomen aan de wurggreep van gevestigde politieke belangen?’
 • Arie de Jong & Wouter Bos, ‘Ruud Koole: laveren tussen wetenschap en politiek’
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.