Universiteit Leiden

nl en

Inspelen op leerlingen met een licht verstandelijke beperking in het onderwijs

Anika Bexkens, Mariëtte Huizinga en Dorien Graas vragen aandacht voor leerproblemen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in de klas. Met hun nieuwe boek willen zij het leerkrachten makkelijker maken om aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen.

Leerkracht als spil

In "Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs" zetten de psychologen en orthopedagoog een brede visie op passend onderwijs aan kinderen met LVB uiteen. Er wordt niet alleen besproken hoe leerkrachten kunnen werken met kinderen met een licht verstandelijke beperking, maar ook wie ze daarbij kan ondersteunen en wat ze van elke betrokkene kunnen verwachten. Anika Bexkens: “De leerkracht speelt een belangrijke rol in het slagen van passend onderwijs aan deze groep, maar moet er niet alleen voor staan. In onze visie is de leerkracht de spil, maar staat hij of zij niet alleen”. De redacteuren zijn van plan om op basis van het boek ook een onderwijsmodule voor leerkrachten te ontwikkelen.

Reacties uit het veld

Het boek ontstond naar aanleiding van een opinie stuk in NRC op 1 augustus 2015, waarin Graas, Bexkens en Huizinga hun zorgen uitten over de gevolgen van de invoering van passend onderwijs voor kinderen met een licht verstandelijke beperking. Anika Bexkens: “We wilden het niet laten bij de constatering dat er geen visie was; we wilden ook de aanzet geven om een visie op passend onderwijs aan deze kinderen te ontwikkelen.” De redacteuren zijn daarbij ingegaan op reacties op het opinie stuk vanuit het veld. Het boek bevat zowel hoofdstukken van de redacteuren als bijdragen van een leerling, een ouder en collega’s uit onderzoek en de (onderwijs)praktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.